قیمت پایانی تغییر درصد
9,417 494.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 9,416 495.00 4.99
قیمت پایانی 9,417 494.00 4.98
اولین قیمت 9,416
قیمت دیروز 9,911
بازه روز 9,780 9,416
قیمت مجاز 10,406 9,416
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6215220
تعداد سهام 290 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 75
حجم معاملات 152,436
ارزش معاملات 1.435 میلیارد
ارزش بازار 2.731 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 67,436 152,436
حقوقی 85,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 38 22
حقیقی 36 22
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 800.445 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 9,416 127,493 20
0 0 0 9,600 116 1
0 0 0 9,665 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65