قیمت پایانی تغییر درصد
3,565 78.00 2.24

داده ها

آخرین معامله 3,560 73.00 2.09
قیمت پایانی 3,565 78.00 2.24
اولین قیمت 3,479
قیمت دیروز 3,487
بازه روز 3,661 3,401
قیمت مجاز 3,348 3,030
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2352900
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 33
حجم معاملات 88,237
ارزش معاملات 314.576 میلیون
ارزش بازار 855.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 30,737 56,900
حقوقی 57,500 31,337
تعداد خرید فروش
مجموع 7 18
حقیقی 5 17
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 93.271 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,500 3,452 3,550 1,600 1
5 17,000 3,405 3,560 8,307 6
1 369 3,400 3,570 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65