قیمت پایانی تغییر درصد
3,498 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,490 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,498 0.00 0.00
اولین قیمت 3,555
قیمت دیروز 3,498
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,672 3,324
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2308680
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 839.52 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,466 3,640 598 1
2 2,326 3,402 3,814 324 1
0 0 0 3,817 4,888 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65