قیمت پایانی تغییر درصد
3,092 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,125 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,092 0.00 0.00
اولین قیمت 3,064
قیمت دیروز 3,092
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,348 3,030
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2040720
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 742.08 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 3,101 3,125 6,603 1
1 3,550 3,047 3,153 13,894 1
1 4,050 3,046 3,154 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65