قیمت پایانی تغییر درصد
5,770 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,824 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,770 0.00 0.00
اولین قیمت 5,701
قیمت دیروز 5,770
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,824 5,270
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 103860
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 126,768

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.829 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
21 104,510 5,824 6,008 200 1
1 2,049 5,820 6,358 120 1
1 3,000 5,806 6,768 276 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65