قیمت پایانی تغییر درصد
4,335 180.00 4.33

داده ها

آخرین معامله 4,362 207.00 4.98
قیمت پایانی 4,335 180.00 4.33
اولین قیمت 4,362
قیمت دیروز 4,155
بازه روز 4,362 4,172
قیمت مجاز 2,196 1,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 78030
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 234,302

معاملات

تعداد معاملات 310
حجم معاملات 2.221 میلیون
ارزش معاملات 9.63 میلیارد
ارزش بازار 1.374 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.221 میلیون 2.07 میلیون
حقوقی 0 151,885
تعداد خرید فروش
مجموع 103 122
حقیقی 103 119
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 658.421 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 103 4,350 4,362 242,650 11
3 4,542 4,320 0 0 0
1 2,000 4,300 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65