قیمت پایانی تغییر درصد
2,209 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,250 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,209 0.00 0.00
اولین قیمت 2,165
قیمت دیروز 2,209
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,196 1,988
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 39762
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 234,302

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 700.076 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 23,222 2,220 2,269 5,000 1
2 9,000 2,210 2,278 3,491 2
1 15,000 2,206 2,279 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65