قیمت پایانی تغییر درصد
2,678 99.00 3.84

داده ها

آخرین معامله 2,707 128.00 4.96
قیمت پایانی 2,678 99.00 3.84
اولین قیمت 2,707
قیمت دیروز 2,579
بازه روز 2,707 2,707
قیمت مجاز 2,707 2,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 48204
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,947

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 149,343
ارزش معاملات 404.272 میلیون
ارزش بازار 848.712 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 149,343 149,343
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 6 26
حقیقی 6 26
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
24 191,238 2,707 0 0 0
1 2,000 2,700 0 0 0
1 4,000 2,640 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65