قیمت پایانی تغییر درصد
9,370 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,370 0.00 0.00
اولین قیمت 9,669
قیمت دیروز 9,370
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,133 9,169
بازه هفته 10,200 9,360
بازه سال - -
P/E 168660
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 126,768

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.97 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 110 9,350 9,379 19,800 1
1 18,400 9,346 9,381 67,452 3
1 740 9,345 9,400 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65