قیمت پایانی تغییر درصد
2,070 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,073 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,070 0.00 0.00
اولین قیمت 2,150
قیمت دیروز 2,070
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,173 1,967
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 37260
تعداد سهام 316.92 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 221,141

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 656.024 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,170 2,047 2,129 5,000 1
7 245,000 2,046 2,131 5,000 1
0 0 0 2,132 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65