قیمت پایانی تغییر درصد
18,957 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,957 0.00 0.00
اولین قیمت 18,508
قیمت دیروز 18,957
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,859 17,969
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 39847614
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.957 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,093 19,001 19,090 330 1
2 10,250 19,000 19,134 400 1
2 1,090 18,921 19,135 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65