قیمت پایانی تغییر درصد
26,316 1,244.00 4.96

داده ها

آخرین معامله 26,325 1,253.00 5.00
قیمت پایانی 26,316 1,244.00 4.96
اولین قیمت 26,325
قیمت دیروز 25,072
بازه روز 26,325 25,600
قیمت مجاز 21,661 19,599
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 55316232
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 103
حجم معاملات 410,149
ارزش معاملات 10.793 میلیارد
ارزش بازار 26.316 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 300,149 394,149
حقوقی 110,000 16,000
تعداد خرید فروش
مجموع 44 33
حقیقی 43 32
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.474 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 25,607 32,000 30 1
1 9,150 25,500 0 0 0
1 9,700 25,000 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65