قیمت پایانی تغییر درصد
56,266 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 55,801 0.00 0.00
قیمت پایانی 56,266 0.00 0.00
اولین قیمت 57,150
قیمت دیروز 56,266
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 59,039 53,417
بازه هفته 57,000 54,503
بازه سال - -
P/E 118271132
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 178,457

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 56.266 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 22 55,803 56,528 30 1
2 300 55,802 56,530 145 1
1 20 55,702 56,550 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65