قیمت پایانی تغییر درصد
17,305 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,553 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,305 0.00 0.00
اولین قیمت 16,970
قیمت دیروز 17,305
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,553 15,883
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 36375110
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.305 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 311,516 17,553 30,000 30 1
1 9,797 17,550 0 0 0
1 15,000 17,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65