قیمت پایانی تغییر درصد
68,761 1,373.00 2.04

داده ها

آخرین معامله 68,000 612.00 0.91
قیمت پایانی 68,761 1,373.00 2.04
اولین قیمت 69,828
قیمت دیروز 67,388
بازه روز 70,000 68,000
قیمت مجاز 70,757 64,019
بازه هفته 67,123 64,716
بازه سال - -
P/E 144535622
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 154,283

معاملات

تعداد معاملات 266
حجم معاملات 141,587
ارزش معاملات 9.753 میلیارد
ارزش بازار 68.761 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 141,587 101,225
حقوقی 0 40,362
تعداد خرید فروش
مجموع 151 52
حقیقی 151 51
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.775 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 293 67,720 69,500 38 1
1 445 67,600 70,000 700 2
1 2,000 67,523 70,200 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65