قیمت پایانی تغییر درصد
36,183 5.00 0.01

داده ها

آخرین معامله 36,200 22.00 0.06
قیمت پایانی 36,183 5.00 0.01
اولین قیمت 36,471
قیمت دیروز 36,178
بازه روز 37,218 36,100
قیمت مجاز 21,661 19,599
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 76056666
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 28
حجم معاملات 19,203
ارزش معاملات 696.12 میلیون
ارزش بازار 36.183 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 16,991 8,491
حقوقی 2,212 10,712
تعداد خرید فروش
مجموع 19 7
حقیقی 18 6
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 307.556 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 56 36,022 36,200 10,908 2
1 1,000 36,021 36,400 2,101 1
1 1,000 36,016 36,500 266 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65