قیمت پایانی تغییر درصد
22,504 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,005 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,504 0.00 0.00
اولین قیمت 22,305
قیمت دیروز 22,504
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,661 19,599
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 47303408
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.504 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,520 23,005 23,256 50 1
1 200 22,941 32,000 30 1
2 1,150 22,900 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65