قیمت پایانی تغییر درصد
14,849 353.00 2.44

داده ها

آخرین معامله 14,700 204.00 1.41
قیمت پایانی 14,849 353.00 2.44
اولین قیمت 14,640
قیمت دیروز 14,496
بازه روز 15,188 14,640
قیمت مجاز 15,280 13,826
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 31212598
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 48
حجم معاملات 240,304
ارزش معاملات 3.624 میلیارد
ارزش بازار 14.849 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 25,100 238,604
حقوقی 215,204 1,700
تعداد خرید فروش
مجموع 5 29
حقیقی 2 28
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.17 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,000 14,700 14,800 234 1
1 4,200 14,650 14,970 2,000 1
1 2,000 14,641 14,979 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/25)

65