قیمت پایانی تغییر درصد
1,197 25.00 2.13

داده ها

آخرین معامله 1,187 15.00 1.28
قیمت پایانی 1,197 25.00 2.13
اولین قیمت 1,182
قیمت دیروز 1,172
بازه روز 1,211 1,168
قیمت مجاز 1,176 1,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 111321
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,232
حجم معاملات 14.985 میلیون
ارزش معاملات 17.939 میلیارد
ارزش بازار 8.379 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.97 میلیون 13.985 میلیون
حقوقی 15,000 1,000,000
تعداد خرید فروش
مجموع 338 356
حقیقی 337 355
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.179 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 25,157 1,186 1,193 20,000 1
2 12,519 1,185 1,195 25,000 1
1 10,000 1,182 1,196 9,649 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65