قیمت پایانی تغییر درصد
1,221 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,182 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,221 0.00 0.00
اولین قیمت 1,235
قیمت دیروز 1,221
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,320 1,196
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 113553
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 488.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,343 1,182 1,200 2,000 1
2 25,000 1,177 1,212 4,500 1
1 35,000 1,176 1,214 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65