قیمت پایانی تغییر درصد
1,301 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,290 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,301 0.00 0.00
اولین قیمت 1,305
قیمت دیروز 1,301
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,338 1,212
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 120993
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.107 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,705 1,290 1,290 25,873 2
2 22,845 1,275 1,300 49,000 3
1 1,000 1,273 1,303 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65