قیمت پایانی تغییر درصد
1,087 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,090 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,087 0.00 0.00
اولین قیمت 1,102
قیمت دیروز 1,087
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,163 1,053
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 101091
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.609 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,200 1,088 1,107 14,744 1
6 468,990 1,087 1,108 32,010 1
1 1,000 1,085 1,109 30,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65