قیمت پایانی تغییر درصد
1,658 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,651 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,658 0.00 0.00
اولین قیمت 1,739
قیمت دیروز 1,658
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,807 1,635
بازه هفته 1,760 1,700
بازه سال - -
P/E 154194
تعداد سهام 9.35 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.74 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.502 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,651 1,654 48,973 1
2 32,753 1,650 1,659 19,447 1
2 105,000 1,649 1,661 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65