قیمت پایانی تغییر درصد
2,301 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,290 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,301 0.00 0.00
اولین قیمت 2,379
قیمت دیروز 2,301
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,452 2,220
بازه هفته 2,385 2,196
بازه سال - -
P/E 213993
تعداد سهام 9.35 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.74 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 21.514 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 2,290 2,290 38,277 1
2 20,000 2,289 2,294 58,654 2
2 3,305 2,288 2,298 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65