قیمت پایانی تغییر درصد
1,313 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,320 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,313 0.00 0.00
اولین قیمت 1,331
قیمت دیروز 1,313
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,434 1,298
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 122109
تعداد سهام 9.35 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.74 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.277 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,040 1,316 1,322 39,950 1
1 4,000 1,311 1,335 3,550 1
5 23,758 1,310 1,340 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65