قیمت پایانی تغییر درصد
1,086 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,086 0.00 0.00
اولین قیمت 1,076
قیمت دیروز 1,086
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,176 1,064
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 100998
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.602 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 1,099 1,104 10,000 1
1 1,000 1,091 1,106 40,700 3
1 6,600 1,090 1,107 16,350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65