داده ها

آخرین معامله 4,751 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,751 0.00 0.00
اولین قیمت 4,751
قیمت دیروز 4,751
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 4,950 4,950
بازه سال - -
P/E -10376184
تعداد سهام 45.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 216.646 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65