داده ها

آخرین معامله 10,246 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,246 0.00 0.00
اولین قیمت 10,246
قیمت دیروز 10,246
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,071 9,677
بازه هفته 10,246 9,677
بازه سال - -
P/E -22377264
تعداد سهام 45.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 467.218 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,019 9,686 10,000 25,997 3
1 116 9,685 10,071 4,000 2
1 1,000 9,683 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65