قیمت پایانی تغییر درصد
21,169 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,635 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,169 0.00 0.00
اولین قیمت 20,800
قیمت دیروز 21,169
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,850 19,770
بازه هفته 21,532 19,900
بازه سال - -
P/E -3260026
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.526 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 21,623 21,850 71,589 10
1 500 21,622 21,938 241 1
1 100 21,621 22,000 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65