قیمت پایانی تغییر درصد
6,027 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,099 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,027 0.00 0.00
اولین قیمت 6,300
قیمت دیروز 6,027
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,328 5,726
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -928158
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.507 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 5,918 6,600 5,000 1
1 10,000 3,838 6,667 28,150 5
0 0 0 6,700 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65