قیمت پایانی تغییر درصد
6,473 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,552 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,473 0.00 0.00
اولین قیمت 5,965
قیمت دیروز 6,473
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,167 5,581
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -996842
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.618 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 6,519 6,660 2,020 1
1 100 6,512 6,661 130 1
1 170 6,479 6,903 6,367 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65