قیمت پایانی تغییر درصد
7,204 278.00 4.01

داده ها

آخرین معامله 7,272 346.00 5.00
قیمت پایانی 7,204 278.00 4.01
اولین قیمت 6,900
قیمت دیروز 6,926
بازه روز 7,272 6,900
قیمت مجاز 6,167 5,581
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1109416
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 100
حجم معاملات 429,372
ارزش معاملات 3.093 میلیارد
ارزش بازار 1.801 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 187,113 429,372
حقوقی 242,259 0
تعداد خرید فروش
مجموع 14 70
حقیقی 10 70
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.745 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
127 4.929 میلیون 7,272 7,360 335 1
1 600 7,103 7,380 3,000 1
3 105,000 7,100 7,392 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65