قیمت پایانی تغییر درصد
13,483 637.00 4.96

داده ها

آخرین معامله 13,488 642.00 5.00
قیمت پایانی 13,483 637.00 4.96
اولین قیمت 13,488
قیمت دیروز 12,846
بازه روز 13,488 13,296
قیمت مجاز 13,488 12,204
بازه هفته 13,294 12,000
بازه سال - -
P/E -2076382
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 530
حجم معاملات 2.092 میلیون
ارزش معاملات 28.202 میلیارد
ارزش بازار 6.067 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.092 میلیون 1.454 میلیون
حقوقی 0 637,850
تعداد خرید فروش
مجموع 219 145
حقیقی 219 132
حقوقی 0 13
تغییر حقوقی به حقیقی 8.6 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
45 505,227 13,488 13,753 80 1
2 1,263 13,400 15,536 20,000 1
3 2,982 13,310 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65