قیمت پایانی تغییر درصد
4,017 23.00 0.57

داده ها

آخرین معامله 3,991 49.00 1.21
قیمت پایانی 4,017 23.00 0.57
اولین قیمت 4,095
قیمت دیروز 4,040
بازه روز 4,095 3,990
قیمت مجاز 4,242 3,838
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -618618
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 121,625

معاملات

تعداد معاملات 57
حجم معاملات 167,040
ارزش معاملات 670.918 میلیون
ارزش بازار 1.004 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 117,040 167,040
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 32 19
حقیقی 31 19
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 200.85 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,913 3,991 4,045 530 1
1 500 3,982 4,063 5,000 1
1 1,348 3,980 4,065 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65