قیمت پایانی تغییر درصد
4,167 24.00 0.57

داده ها

آخرین معامله 4,149 42.00 1.00
قیمت پایانی 4,167 24.00 0.57
اولین قیمت 4,149
قیمت دیروز 4,191
بازه روز 4,257 4,022
قیمت مجاز 3,832 3,468
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -641718
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 134,916

معاملات

تعداد معاملات 409
حجم معاملات 1.67 میلیون
ارزش معاملات 6.959 میلیارد
ارزش بازار 1.042 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.542 میلیون 1.612 میلیون
حقوقی 127,808 58,000
تعداد خرید فروش
مجموع 155 95
حقیقی 154 93
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 290.89 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 4,141 4,149 6,815 1
1 3,000 4,111 4,220 500 1
1 10,000 4,100 4,248 7,720 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65