قیمت پایانی تغییر درصد
17,789 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,651 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,789 0.00 0.00
اولین قیمت 17,811
قیمت دیروز 17,789
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,678 16,900
بازه هفته 19,270 18,440
بازه سال - -
P/E -2739506
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.005 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 11,723 17,651 853,210 123
1 2,000 8,615 17,652 300 1
0 0 0 17,700 909 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/28)

65