داده ها

آخرین معامله 4,290 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,250 0.00 0.00
اولین قیمت 4,201
قیمت دیروز 4,250
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,462 4,038
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 850000
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 118,147

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 467.316 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 4,136 4,499 5,000 1
0 0 0 4,560 14,799 1
0 0 0 4,643 250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65