داده ها

آخرین معامله 3,420 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,454 0.00 0.00
اولین قیمت 3,590
قیمت دیروز 3,454
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,577 3,237
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 690800
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 133,049

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 379.79 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,500 3,411 3,420 2,386 1
1 294 3,410 3,472 100 1
2 14,000 3,400 3,489 7,155 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65