داده ها

آخرین معامله 4,800 200.00 4.00
قیمت پایانی 4,785 215.00 4.30
اولین قیمت 4,780
قیمت دیروز 5,000
بازه روز 5,000 4,750
قیمت مجاز 5,109 4,623
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 957000
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,937

معاملات

تعداد معاملات 146
حجم معاملات 532,467
ارزش معاملات 2.548 میلیارد
ارزش بازار 526.143 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 536,467 536,467
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 69 49
حقیقی 69 49
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,869 4,771 4,849 1,700 1
1 7,600 4,760 4,850 15,374 1
2 4,133 4,755 4,851 2,344 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65