قیمت پایانی تغییر درصد
13,559 128.00 0.95

داده ها

آخرین معامله 13,810 379.00 2.82
قیمت پایانی 13,559 128.00 0.95
اولین قیمت 13,750
قیمت دیروز 13,431
بازه روز 13,900 13,300
قیمت مجاز 14,102 12,760
بازه هفته 13,999 13,100
بازه سال - -
P/E 2711800
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 43,983

معاملات

تعداد معاملات 498
حجم معاملات 711,913
ارزش معاملات 9.653 میلیارد
ارزش بازار 1.491 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 710,913 711,913
حقوقی 1,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 266 116
حقیقی 265 116
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 13.559 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 13,801 13,840 6,125 1
1 5,000 13,755 13,850 9,000 1
1 3,000 13,700 13,899 4,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65