داده ها

آخرین معامله 6,887 361.00 4.98
قیمت پایانی 6,942 306.00 4.22
اولین قیمت 7,012
قیمت دیروز 7,248
بازه روز 7,250 6,886
قیمت مجاز 5,109 4,623
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1388400
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,937

معاملات

تعداد معاملات 389
حجم معاملات 1.865 میلیون
ارزش معاملات 12.945 میلیارد
ارزش بازار 763.319 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.325 میلیون 1.365 میلیون
حقوقی 539,733 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 102 135
حقیقی 101 134
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 275.826 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 6,887 6,984 10,000 1
11 165,759 6,886 6,999 10,000 1
1 165 6,625 7,000 8,737 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65