قیمت پایانی تغییر درصد
12,850 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,850 0.00 0.00
اولین قیمت 12,685
قیمت دیروز 12,850
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,950 11,718
بازه هفته 13,168 11,761
بازه سال - -
P/E 2570000
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 43,983

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.413 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 60,117 12,950 12,996 100 1
1 600 12,949 13,770 1,561 2
3 142,918 12,948 14,780 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65