قیمت پایانی تغییر درصد
12,071 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,071 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,071 0.00 0.00
اولین قیمت 12,071
قیمت دیروز 12,071
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,341 12,071
بازه هفته 13,374 12,706
بازه سال - -
P/E 2414200
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 43,983

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.327 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 12,071 707,344 169
0 0 0 12,100 16,000 1
0 0 0 12,706 280 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65