داده ها

آخرین معامله 4,430 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,482 0.00 0.00
اولین قیمت 4,510
قیمت دیروز 4,482
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,109 4,623
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 896400
تعداد سهام 109.957 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,937

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 492.826 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,990 4,420 4,499 367 1
2 10,000 4,401 4,501 130 1
4 7,730 4,400 4,586 6,523 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65