قیمت پایانی تغییر درصد
4,019 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,019 0.00 0.00
اولین قیمت 4,174
قیمت دیروز 4,019
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,275 3,869
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 884180
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.01 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,121 3,931 4,088 1,500 1
2 8,097 3,930 4,119 9,000 1
1 5,000 3,920 4,139 1,136 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65