قیمت پایانی تغییر درصد
5,271 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,305 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,271 0.00 0.00
اولین قیمت 5,250
قیمت دیروز 5,271
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,486 4,964
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1159620
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.636 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 5,274 5,314 6,100 1
1 15,000 5,273 5,320 24 1
1 823 5,271 5,328 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65