قیمت پایانی تغییر درصد
4,615 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,609 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,615 0.00 0.00
اولین قیمت 4,615
قیمت دیروز 4,615
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,223 3,821
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1015300
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.846 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 4,560 4,610 2,000 1
1 10,000 4,510 4,615 20,200 3
1 6,621 4,501 5,045 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65