قیمت پایانی تغییر درصد
15,865 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,030 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,865 0.00 0.00
اولین قیمت 14,839
قیمت دیروز 15,865
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,658 15,072
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3490300
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.933 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 598 16,043 16,100 4,491 2
2 54,220 16,030 16,180 512 1
1 3,000 16,014 16,190 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/24)

65