قیمت پایانی تغییر درصد
14,684 678.00 4.84

داده ها

آخرین معامله 14,706 700.00 5.00
قیمت پایانی 14,684 678.00 4.84
اولین قیمت 14,254
قیمت دیروز 14,006
بازه روز 14,706 14,254
قیمت مجاز 14,706 13,306
بازه هفته 14,748 13,503
بازه سال - -
P/E 3230480
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 830
حجم معاملات 2.038 میلیون
ارزش معاملات 29.92 میلیارد
ارزش بازار 7.342 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.988 میلیون 1.638 میلیون
حقوقی 50,000 400,000
تعداد خرید فروش
مجموع 252 287
حقیقی 251 285
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 5.139 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 77,373 14,706 14,744 150 1
3 1,000 14,700 14,750 100 1
1 90 14,681 14,895 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65