قیمت پایانی تغییر درصد
9,478 293.00 3.19

داده ها

آخرین معامله 9,256 71.00 0.77
قیمت پایانی 9,478 293.00 3.19
اولین قیمت 9,429
قیمت دیروز 9,185
بازه روز 9,644 9,241
قیمت مجاز 5,486 4,964
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2085160
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 1,265
حجم معاملات 3.669 میلیون
ارزش معاملات 34.773 میلیارد
ارزش بازار 4.739 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.54 میلیون 3.582 میلیون
حقوقی 129,135 86,627
تعداد خرید فروش
مجموع 495 304
حقیقی 492 303
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 402.891 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,110 9,270 9,350 1,000 1
1 1,226 9,256 9,390 1,090 1
1 1,652 9,250 9,400 2,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65