قیمت پایانی تغییر درصد
5,932 82.00 1.36

داده ها

آخرین معامله 5,905 109.00 1.81
قیمت پایانی 5,932 82.00 1.36
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 6,014
بازه روز 6,000 5,885
قیمت مجاز 5,486 4,964
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1305040
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 251,274
ارزش معاملات 1.491 میلیارد
ارزش بازار 2.966 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 246,274 201,274
حقوقی 5,000 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 18 35
حقیقی 17 34
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 266.94 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,833 5,905 5,965 5,824 3
1 1,000 5,902 5,966 2,190 2
1 2,000 5,901 5,969 3,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65