قیمت پایانی تغییر درصد
5,283 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,310 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,283 0.00 0.00
اولین قیمت 5,500
قیمت دیروز 5,283
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,547 5,019
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1162260
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.642 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 5,380 10,000 1
0 0 0 5,500 6,100 2
0 0 0 5,550 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65