داده ها

آخرین معامله 11,118 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,118 0.00 0.00
اولین قیمت 11,118
قیمت دیروز 11,118
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,925 6,523
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 234.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.611 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
84 540,011 6,925 0 0 0
1 145 6,900 0 0 0
2 4,374 6,850 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65