داده ها

آخرین معامله 6,425 390.00 5.72
قیمت پایانی 6,704 111.00 1.63
اولین قیمت 7,130
قیمت دیروز 6,815
بازه روز 7,130 6,314
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 234.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 294
حجم معاملات 631,139
ارزش معاملات 4.231 میلیارد
ارزش بازار 1.574 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 631,139 631,139
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 137 62
حقیقی 137 62
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65