داده ها

آخرین معامله 12,467 2.00 0.02
قیمت پایانی 12,918 449.00 3.60
اولین قیمت 12,840
قیمت دیروز 12,469
بازه روز 13,500 12,100
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 14,670 10,950
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 234.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 508
حجم معاملات 951,833
ارزش معاملات 12.296 میلیارد
ارزش بازار 3.033 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 951,833 951,833
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 166 128
حقیقی 166 128
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65