داده ها

آخرین معامله 3,973 13.00 0.33
قیمت پایانی 4,020 34.00 0.85
اولین قیمت 4,004
قیمت دیروز 3,986
بازه روز 4,160 3,950
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 234.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 49
حجم معاملات 127,726
ارزش معاملات 513.477 میلیون
ارزش بازار 943.898 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 127,726 127,726
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 25 23
حقیقی 25 23
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65