داده ها

آخرین معامله 1,354 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,354 0.00 0.00
اولین قیمت 1,354
قیمت دیروز 1,354
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 1,210 1,210
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 234.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 317.92 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/12/5)

65