قیمت پایانی تغییر درصد
9,749 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,749 0.00 0.00
اولین قیمت 9,798
قیمت دیروز 9,749
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,056 9,100
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4825755
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.95 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1 10,000 10,138 901 1
1 1,000 9,886 10,145 204 1
1 1,400 9,885 10,147 8,767 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65