قیمت پایانی تغییر درصد
6,491 35.00 0.54

داده ها

آخرین معامله 6,500 44.00 0.68
قیمت پایانی 6,491 35.00 0.54
اولین قیمت 6,500
قیمت دیروز 6,456
بازه روز 6,500 6,482
قیمت مجاز 6,778 6,134
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3213045
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 16
حجم معاملات 75,000
ارزش معاملات 487.028 میلیون
ارزش بازار 1.298 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 75,000
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 5
حقیقی 0 5
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 486.825 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,256 6,500 520 1
1 10,000 6,250 6,548 2,950 1
3 7,500 6,200 6,550 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/29)

65