قیمت پایانی تغییر درصد
10,527 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,835 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,527 0.00 0.00
اولین قیمت 10,418
قیمت دیروز 10,527
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,056 9,100
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5210865
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.105 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 10,009 10,839 600 1
1 3,000 10,005 10,840 916 1
1 10,000 10,000 10,847 1,070 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65