قیمت پایانی تغییر درصد
18,938 977.00 4.91

داده ها

آخرین معامله 18,920 995.00 5.00
قیمت پایانی 18,938 977.00 4.91
اولین قیمت 20,599
قیمت دیروز 19,915
بازه روز 20,599 18,920
قیمت مجاز 10,056 9,100
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9374310
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 23
حجم معاملات 43,011
ارزش معاملات 814.559 میلیون
ارزش بازار 3.788 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 43,011 43,011
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 13 6
حقیقی 13 6
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 18,920 8,435 1
0 0 0 19,974 199 1
0 0 0 19,987 2,366 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65