قیمت پایانی تغییر درصد
19,179 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,304 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,179 0.00 0.00
اولین قیمت 19,300
قیمت دیروز 19,179
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,957 18,057
بازه هفته 20,020 19,010
بازه سال - -
P/E 9493605
تعداد سهام 226.509 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 90,604

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.344 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 19,220 19,448 1,199 2
1 104 19,200 19,450 593 1
1 290 19,195 19,499 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65