قیمت پایانی تغییر درصد
9,145 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,179 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,145 0.00 0.00
اولین قیمت 9,127
قیمت دیروز 9,145
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,179 8,305
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4526775
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.829 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 8,812 9,456 2,500 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65