قیمت پایانی تغییر درصد
31,803 107.00 0.34

داده ها

آخرین معامله 31,751 55.00 0.17
قیمت پایانی 31,803 107.00 0.34
اولین قیمت 32,000
قیمت دیروز 31,696
بازه روز 33,100 30,112
قیمت مجاز 33,280 30,112
بازه هفته 32,799 30,075
بازه سال - -
P/E 15742485
تعداد سهام 226.509 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 90,604

معاملات

تعداد معاملات 290
حجم معاملات 203,016
ارزش معاملات 6.457 میلیارد
ارزش بازار 7.204 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 168,017 203,016
حقوقی 34,999 0
تعداد خرید فروش
مجموع 130 114
حقیقی 128 114
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.113 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 120 31,696 32,670 1,000 1
1 200 31,611 32,680 5 1
1 100 31,514 32,688 331 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65