قیمت پایانی تغییر درصد
43,240 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 43,256 0.00 0.00
قیمت پایانی 43,240 0.00 0.00
اولین قیمت 43,258
قیمت دیروز 43,240
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 43,258 39,140
بازه هفته 43,258 33,200
بازه سال - -
P/E 21403800
تعداد سهام 226.509 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 90,604

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.794 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 667 43,256 43,256 667 1
1 5,000 42,575 0 0 0
1 10,000 42,571 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65