قیمت پایانی تغییر درصد
6,074 39.00 0.65

داده ها

آخرین معامله 6,110 75.00 1.24
قیمت پایانی 6,074 39.00 0.65
اولین قیمت 6,030
قیمت دیروز 6,035
بازه روز 6,336 6,100
قیمت مجاز 5,632 5,096
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13551094
تعداد سهام 288 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 115,200

معاملات

تعداد معاملات 11
حجم معاملات 30,430
ارزش معاملات 188.098 میلیون
ارزش بازار 1.749 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 30,430 29,327
حقوقی 0 1,103
تعداد خرید فروش
مجموع 7 5
حقیقی 7 4
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.7 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 6,100 6,336 4,537 1
1 510 6,080 0 0 0
1 1,000 6,020 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65