قیمت پایانی تغییر درصد
32,137 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 32,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 32,137 0.00 0.00
اولین قیمت 31,999
قیمت دیروز 32,137
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 33,364 30,188
بازه هفته 32,981 30,502
بازه سال - -
P/E 71697647
تعداد سهام 388 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 155,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.469 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,922 32,101 32,170 1,500 1
1 2,302 32,099 32,250 229 1
1 2,000 31,820 32,270 900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65