قیمت پایانی تغییر درصد
28,572 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 28,572 0.00 0.00
قیمت پایانی 28,572 0.00 0.00
اولین قیمت 28,572
قیمت دیروز 28,572
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 31,578 28,572
بازه هفته 29,675 28,807
بازه سال - -
P/E 63744132
تعداد سهام 388 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 155,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.086 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 28,572 1.161 میلیون 212
0 0 0 28,573 3,000 1
0 0 0 28,577 3,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65