قیمت پایانی تغییر درصد
5,957 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,000 43.00 0.72
قیمت پایانی 5,957 0.00 0.00
اولین قیمت 5,957
قیمت دیروز 5,957
بازه روز 6,000 5,957
قیمت مجاز 6,254 5,660
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13290067
تعداد سهام 288 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 115,200

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 1,805
ارزش معاملات 10.796 میلیون
ارزش بازار 1.716 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 1,805
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 2
حقیقی 0 2
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 10.752 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,200 5,902 6,189 1,335 1
1 1,000 5,891 6,234 1,100 1
1 1,000 5,726 6,249 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/29)

65