قیمت پایانی تغییر درصد
6,981 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,991 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,981 0.00 0.00
اولین قیمت 6,661
قیمت دیروز 6,981
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,435 6,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15574611
تعداد سهام 388 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 155,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.709 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,777 6,900 100 1
1 1,000 6,712 6,991 148 1
2 1,529 6,705 6,992 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65