قیمت پایانی تغییر درصد
7,661 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,610 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,661 0.00 0.00
اولین قیمت 7,687
قیمت دیروز 7,661
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,435 6,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17091691
تعداد سهام 388 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 155,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.972 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,500 7,610 7,649 14,358 2
1 3,269 7,600 7,669 3,200 1
1 500 7,541 7,679 1,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65