قیمت پایانی تغییر درصد
9,334 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,740 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,334 0.00 0.00
اولین قیمت 9,548
قیمت دیروز 9,334
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,752 8,824
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20824154
تعداد سهام 288 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 115,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 140 9,500 9,745 15,988 1
1 3,500 9,316 9,747 30,000 2
1 1,069 9,300 9,750 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65