قیمت پایانی تغییر درصد
12,314 154.00 1.27

داده ها

آخرین معامله 12,768 608.00 5.00
قیمت پایانی 12,314 154.00 1.27
اولین قیمت 11,690
قیمت دیروز 12,160
بازه روز 12,768 11,690
قیمت مجاز 7,435 6,727
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27472534
تعداد سهام 388 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 155,200

معاملات

تعداد معاملات 174
حجم معاملات 464,925
ارزش معاملات 5.725 میلیارد
ارزش بازار 4.778 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 398,419 393,786
حقوقی 66,506 71,139
تعداد خرید فروش
مجموع 39 99
حقیقی 37 95
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 57.051 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
211 4.212 میلیون 12,768 13,001 1,346 1
1 12,000 12,678 13,200 471 1
1 409 12,151 13,230 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65