قیمت پایانی تغییر درصد
23,495 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,549 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,495 0.00 0.00
اولین قیمت 22,549
قیمت دیروز 23,495
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,549 21,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 38132385
تعداد سهام 93.558 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 37,423

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.198 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
28 119,800 23,549 23,680 849 1
1 88 22,500 24,599 5,000 1
2 18,014 22,100 49,478 59,000 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65