قیمت پایانی تغییر درصد
45,204 2,316.00 4.87

داده ها

آخرین معامله 45,144 2,376.00 5.00
قیمت پایانی 45,204 2,316.00 4.87
اولین قیمت 46,300
قیمت دیروز 47,520
بازه روز 47,000 45,144
قیمت مجاز 49,896 45,144
بازه هفته 43,824 36,562
بازه سال - -
P/E 73366092
تعداد سهام 93.558 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 37,423

معاملات

تعداد معاملات 288
حجم معاملات 270,577
ارزش معاملات 12.231 میلیارد
ارزش بازار 4.229 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 243,512 270,577
حقوقی 27,065 0
تعداد خرید فروش
مجموع 124 97
حقیقی 123 97
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.223 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 32,500 45,238 342 1
0 0 0 45,950 800 1
0 0 0 46,000 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65