قیمت پایانی تغییر درصد
21,563 684.00 3.28

داده ها

آخرین معامله 21,922 1,043.00 5.00
قیمت پایانی 21,563 684.00 3.28
اولین قیمت 21,830
قیمت دیروز 20,879
بازه روز 21,922 20,000
قیمت مجاز 45,857 41,491
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 34996749
تعداد سهام 35 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 14,000

معاملات

تعداد معاملات 195
حجم معاملات 222,699
ارزش معاملات 4.802 میلیارد
ارزش بازار 754.705 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 200,477 222,699
حقوقی 22,222 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 74
حقیقی 41 74
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 479.173 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 23,506 21,922 22,849 750 1
1 227 21,901 28,500 1,000 1
1 2,790 21,900 43,108 270 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65