قیمت پایانی تغییر درصد
43,999 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 43,990 0.00 0.00
قیمت پایانی 43,999 0.00 0.00
اولین قیمت 43,570
قیمت دیروز 43,999
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 45,857 41,491
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 71410377
تعداد سهام 35 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 14,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.54 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,788 43,990 43,990 22,536 1
1 85 43,610 44,200 100 1
1 200 43,587 44,206 236 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/22)

65