قیمت پایانی تغییر درصد
31,831 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,122 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,831 0.00 0.00
اولین قیمت 33,122
قیمت دیروز 31,831
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 45,857 41,491
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 51661713
تعداد سهام 35 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 14,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.114 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 355 33,122 34,796 65 1
1 1,000 33,121 35,000 1,010 1
0 0 0 35,009 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65