قیمت پایانی تغییر درصد
24,934 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,693 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,934 0.00 0.00
اولین قیمت 24,996
قیمت دیروز 24,934
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,068 22,682
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 40467882
تعداد سهام 35 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 16,720

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 872.69 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 23,734 24,994 340 1
1 50 23,723 24,996 429 1
1 520 23,722 25,800 95 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/29)

65