داده ها

آخرین معامله 32,664 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,246 0.00 0.00
اولین قیمت 31,109
قیمت دیروز 31,246
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 32,664 29,554
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 50712258
تعداد سهام 35 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 19,809

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.094 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 18,900 32,664 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65