قیمت پایانی تغییر درصد
7,491 53.00 0.70

داده ها

آخرین معامله 7,400 144.00 1.91
قیمت پایانی 7,491 53.00 0.70
اولین قیمت 7,461
قیمت دیروز 7,544
بازه روز 7,600 7,261
قیمت مجاز 7,921 7,167
بازه هفته 7,850 7,586
بازه سال - -
P/E 456951
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,014
حجم معاملات 4.305 میلیون
ارزش معاملات 32.245 میلیارد
ارزش بازار 4.49 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.305 میلیون 3.333 میلیون
حقوقی 0 971,985
تعداد خرید فروش
مجموع 465 243
حقیقی 465 241
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 7.281 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,036 7,399 7,400 19,619 1
1 500 7,320 7,420 4,702 2
2 35,737 7,310 7,430 8,484 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65