قیمت پایانی تغییر درصد
1,770 20.00 1.12

داده ها

آخرین معامله 1,798 8.00 0.45
قیمت پایانی 1,770 20.00 1.12
اولین قیمت 1,710
قیمت دیروز 1,790
بازه روز 1,809 1,710
قیمت مجاز 1,962 1,776
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 107970
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 154
حجم معاملات 719,913
ارزش معاملات 1.274 میلیارد
ارزش بازار 1.061 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 719,913 719,913
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 37 60
حقیقی 37 60
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,770 1,798 78 1
1 10,000 1,762 1,799 76,000 3
1 5,000 1,750 1,800 1,630 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65