قیمت پایانی تغییر درصد
5,349 84.00 1.55

داده ها

آخرین معامله 5,300 133.00 2.45
قیمت پایانی 5,349 84.00 1.55
اولین قیمت 5,500
قیمت دیروز 5,433
بازه روز 5,650 5,199
قیمت مجاز 5,704 5,162
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 326289
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 670
حجم معاملات 2.049 میلیون
ارزش معاملات 10.959 میلیارد
ارزش بازار 3.206 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.049 میلیون 2.038 میلیون
حقوقی 0 10,430
تعداد خرید فروش
مجموع 249 224
حقیقی 249 223
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 55.79 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 10,000 5,276 5,335 950 1
2 15,943 5,275 5,400 9,000 2
1 380 5,270 5,426 4,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65