داده ها

آخرین معامله 2,658 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,658 0.00 0.00
اولین قیمت 2,658
قیمت دیروز 2,658
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,658 2,406
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 162138
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.593 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
78 2.365 میلیون 2,658 0 0 0
1 3,000 2,568 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65