قیمت پایانی تغییر درصد
6,005 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,044 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,005 0.00 0.00
اولین قیمت 5,998
قیمت دیروز 6,005
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,044 5,470
بازه هفته 5,688 5,225
بازه سال - -
P/E 366305
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
52 607,319 6,044 6,126 10,000 1
2 33,000 6,043 6,150 773 1
1 400 6,042 6,170 11,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65