قیمت پایانی تغییر درصد
6,038 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,287 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,038 0.00 0.00
اولین قیمت 5,689
قیمت دیروز 6,038
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,287 5,689
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 368318
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.619 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 224,779 6,287 6,287 4,410 1
1 795 6,260 6,430 170 1
2 1,400 6,201 6,500 155,116 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65