داده ها

آخرین معامله 2,330 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,283 0.00 0.00
اولین قیمت 2,269
قیمت دیروز 2,283
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,397 2,169
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 139263
تعداد سهام 599.426 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.368 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,348 15,000 1
0 0 0 2,388 10,000 1
0 0 0 2,400 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/20)

65