قیمت پایانی تغییر درصد
6,161 116.00 1.85

داده ها

آخرین معامله 6,130 147.00 2.34
قیمت پایانی 6,161 116.00 1.85
اولین قیمت 5,964
قیمت دیروز 6,277
بازه روز 6,130 5,964
قیمت مجاز 6,590 5,964
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 110898
تعداد سهام 515 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 206,000

معاملات

تعداد معاملات 36
حجم معاملات 92,384
ارزش معاملات 556.016 میلیون
ارزش بازار 3.173 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 94,384 94,384
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 23 14
حقیقی 23 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,809 6,100 6,130 6,000 1
1 170 5,968 6,150 17,394 4
1 200 5,967 6,199 3,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65