قیمت پایانی تغییر درصد
5,159 101.00 1.92

داده ها

آخرین معامله 5,180 80.00 1.52
قیمت پایانی 5,159 101.00 1.92
اولین قیمت 5,200
قیمت دیروز 5,260
بازه روز 5,310 5,002
قیمت مجاز 3,644 3,298
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 92862
تعداد سهام 515 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 206,000

معاملات

تعداد معاملات 539
حجم معاملات 2.069 میلیون
ارزش معاملات 10.675 میلیارد
ارزش بازار 2.657 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.54 میلیون 2.069 میلیون
حقوقی 528,950 0
تعداد خرید فروش
مجموع 187 134
حقیقی 184 134
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.729 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 5,129 5,180 2,454 1
1 200 5,128 5,229 8,084 4
2 4,437 5,126 5,230 80,337 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65