قیمت پایانی تغییر درصد
3,187 50.00 1.54

داده ها

آخرین معامله 3,199 38.00 1.17
قیمت پایانی 3,187 50.00 1.54
اولین قیمت 3,290
قیمت دیروز 3,237
بازه روز 3,290 3,165
قیمت مجاز 3,644 3,298
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 57366
تعداد سهام 515 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 206,000

معاملات

تعداد معاملات 334
حجم معاملات 1.517 میلیون
ارزش معاملات 4.836 میلیارد
ارزش بازار 1.641 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.517 میلیون 1.517 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 145 73
حقیقی 145 73
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 3,192 3,199 2,553 1
1 2,000 3,181 3,200 30,523 4
1 2,000 3,176 3,220 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65