قیمت پایانی تغییر درصد
4,108 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,152 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,108 0.00 0.00
اولین قیمت 4,058
قیمت دیروز 4,108
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,644 3,298
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 73944
تعداد سهام 515 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 206,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.116 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 4,125 4,200 10,000 1
2 1,482 4,100 4,240 2,221 3
1 1,240 4,085 4,244 7,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65