قیمت پایانی تغییر درصد
3,279 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,279 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,279 0.00 0.00
اولین قیمت 3,279
قیمت دیروز 3,279
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,279 2,967
بازه هفته 3,386 3,386
بازه سال - -
P/E 59022
تعداد سهام 515 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 206,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.689 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
44 731,346 3,279 3,570 9,250 1
1 8,000 3,201 4,800 6,000 1
1 500 3,124 4,880 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65