قیمت پایانی تغییر درصد
2,865 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,869 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,865 0.00 0.00
اولین قیمت 2,868
قیمت دیروز 2,865
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,869 2,597
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 51570
تعداد سهام 515 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 206,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.475 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
60 1.582 میلیون 2,869 2,915 2,900 1
1 3,473 2,865 2,921 539 1
1 400 2,860 2,996 70,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65