قیمت پایانی تغییر درصد
8,160 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,165 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,160 0.00 0.00
اولین قیمت 8,098
قیمت دیروز 8,160
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,165 7,389
بازه هفته 8,972 7,301
بازه سال - -
P/E 146880
تعداد سهام 515 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 206,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.202 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 91,108 8,165 8,303 240 1
1 1,829 8,160 8,400 625 1
1 1,000 8,110 8,471 1,484 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65