قیمت پایانی تغییر درصد
34,027 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 34,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 34,027 0.00 0.00
اولین قیمت 34,500
قیمت دیروز 34,027
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 36,555 33,075
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 286,443

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 204.162 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 14,990 34,150 34,150 6,000 1
1 2,043 34,121 34,160 490 1
1 30 34,115 34,199 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65