قیمت پایانی تغییر درصد
43,205 64.00 0.15

داده ها

آخرین معامله 43,200 59.00 0.14
قیمت پایانی 43,205 64.00 0.15
اولین قیمت 43,790
قیمت دیروز 43,141
بازه روز 43,790 43,200
قیمت مجاز 35,145 31,799
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 298,490

معاملات

تعداد معاملات 149
حجم معاملات 69,983
ارزش معاملات 3.035 میلیارد
ارزش بازار 259.23 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 76,603 57,242
حقوقی 0 19,361
تعداد خرید فروش
مجموع 69 62
حقیقی 69 60
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 836.492 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 401 43,200 43,329 430 1
4 1,014 43,177 43,333 65 1
2 1,030 43,153 43,340 1,931 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65