قیمت پایانی تغییر درصد
31,720 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 31,247 0.00 0.00
قیمت پایانی 31,720 0.00 0.00
اولین قیمت 31,819
قیمت دیروز 31,720
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,145 31,799
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 298,490

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 190.32 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 31,221 31,360 1,273 3
1 100 31,213 31,400 5,850 1
2 85 31,212 31,477 956 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)

65