قیمت پایانی تغییر درصد
57,072 829.00 1.47

داده ها

آخرین معامله 56,959 716.00 1.27
قیمت پایانی 57,072 829.00 1.47
اولین قیمت 56,499
قیمت دیروز 56,243
بازه روز 58,239 55,500
قیمت مجاز 59,055 53,431
بازه هفته 55,680 52,854
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 185,028

معاملات

تعداد معاملات 2,127
حجم معاملات 2.321 میلیون
ارزش معاملات 132.448 میلیارد
ارزش بازار 342.432 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 609,376 1.886 میلیون
حقوقی 1.711 میلیون 435,036
تعداد خرید فروش
مجموع 453 416
حقیقی 450 361
حقوقی 3 55
تغییر حقوقی به حقیقی 72.842 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 56,500 56,959 2,444 2
1 500 56,350 56,960 14,074 6
1 88 56,332 56,970 5,114 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65