قیمت پایانی تغییر درصد
32,951 1,558.00 4.96

داده ها

آخرین معامله 32,962 1,569.00 5.00
قیمت پایانی 32,951 1,558.00 4.96
اولین قیمت 32,001
قیمت دیروز 31,393
بازه روز 32,962 32,001
قیمت مجاز 35,145 31,799
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 298,490

معاملات

تعداد معاملات 1,394
حجم معاملات 6.24 میلیون
ارزش معاملات 205.607 میلیارد
ارزش بازار 197.706 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.348 میلیون 732,657
حقوقی 3.891 میلیون 5.507 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 547 472
حقیقی 512 465
حقوقی 35 7
تغییر حقوقی به حقیقی 53.239 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 54,685 32,962 32,999 1,954 1
1 1,300 32,961 33,000 2,970 2
2 83 32,960 33,017 330 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65