قیمت پایانی تغییر درصد
39,827 102.00 0.26

داده ها

آخرین معامله 40,200 271.00 0.68
قیمت پایانی 39,827 102.00 0.26
اولین قیمت 39,500
قیمت دیروز 39,929
بازه روز 40,500 38,621
قیمت مجاز 41,925 37,933
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 260,261

معاملات

تعداد معاملات 3,066
حجم معاملات 4.709 میلیون
ارزش معاملات 187.533 میلیارد
ارزش بازار 238.962 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.516 میلیون 4.264 میلیون
حقوقی 2.192 میلیون 445,002
تعداد خرید فروش
مجموع 798 1,423
حقیقی 783 1,414
حقوقی 15 9
تغییر حقوقی به حقیقی 69.594 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,423 40,150 40,220 50 1
1 200 40,120 40,299 1,021 1
11 933,327 40,100 40,399 5,400 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)

65