قیمت پایانی تغییر درصد
39,448 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 39,570 0.00 0.00
قیمت پایانی 39,448 0.00 0.00
اولین قیمت 39,490
قیمت دیروز 39,448
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 40,966 37,066
بازه هفته 41,308 38,527
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 246,585

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 236.688 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 39,450 39,570 180 1
1 50 39,410 39,649 2,000 1
2 250 39,400 39,781 15,269 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65