قیمت پایانی تغییر درصد
38,713 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 38,903 0.00 0.00
قیمت پایانی 38,713 0.00 0.00
اولین قیمت 38,500
قیمت دیروز 38,713
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,145 31,799
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 298,490

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 232.278 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 22,711 38,802 38,802 50,000 1
1 15,000 38,800 38,903 200 1
1 128 38,780 38,930 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65