قیمت پایانی تغییر درصد
23,252 1,018.00 4.58

داده ها

آخرین معامله 23,345 1,111.00 5.00
قیمت پایانی 23,252 1,018.00 4.58
اولین قیمت 22,989
قیمت دیروز 22,234
بازه روز 23,345 22,459
قیمت مجاز 23,345 21,123
بازه هفته 25,679 21,966
بازه سال - -
P/E 33366620
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 547
حجم معاملات 705,540
ارزش معاملات 16.405 میلیارد
ارزش بازار 5.813 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 705,540 405,540
حقوقی 0 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 198 148
حقیقی 198 147
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.976 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 54,288 23,345 25,131 65 1
3 3,189 23,339 25,740 179 1
1 1,697 23,337 26,600 2,340 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65