قیمت پایانی تغییر درصد
20,240 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,240 0.00 0.00
اولین قیمت 21,065
قیمت دیروز 20,240
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,067 19,061
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29044400
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.06 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 19,902 20,000 1,038 2
1 200 19,900 20,140 13,530 1
1 1,000 19,876 20,146 40 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65