قیمت پایانی تغییر درصد
23,264 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,345 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,264 0.00 0.00
اولین قیمت 22,989
قیمت دیروز 23,264
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,345 21,123
بازه هفته 25,679 21,966
بازه سال - -
P/E 33383840
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.816 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 23,345 25,131 65 1
2 550 23,339 25,740 179 1
1 1,697 23,337 26,600 2,340 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65