قیمت پایانی تغییر درصد
14,509 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,542 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,509 0.00 0.00
اولین قیمت 14,100
قیمت دیروز 14,509
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,542 13,158
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20820415
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.627 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 7,761 14,542 15,164 1,040 1
1 76 14,538 15,313 200 1
1 700 14,366 15,651 281 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65