قیمت پایانی تغییر درصد
11,820 28.00 0.24

داده ها

آخرین معامله 12,071 223.00 1.88
قیمت پایانی 11,820 28.00 0.24
اولین قیمت 11,455
قیمت دیروز 11,848
بازه روز 12,180 11,415
قیمت مجاز 10,848 9,816
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16961700
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 18
حجم معاملات 14,020
ارزش معاملات 163.359 میلیون
ارزش بازار 2.955 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14,020 14,020
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 8
حقیقی 7 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 10,455 12,080 617 1
1 289 10,288 12,085 296 1
3 2,110 9,951 12,100 2,300 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65