قیمت پایانی تغییر درصد
11,497 131.00 1.13

داده ها

آخرین معامله 11,200 428.00 3.68
قیمت پایانی 11,497 131.00 1.13
اولین قیمت 11,111
قیمت دیروز 11,628
بازه روز 11,250 11,047
قیمت مجاز 12,209 11,047
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16498195
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 25
حجم معاملات 24,477
ارزش معاملات 271.469 میلیون
ارزش بازار 2.874 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24,477 24,477
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 8
حقیقی 19 8
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 130 11,047 11,200 1,000 1
0 0 0 11,246 108 1
0 0 0 11,248 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65