قیمت پایانی تغییر درصد
10,560 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,072 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,560 0.00 0.00
اولین قیمت 11,072
قیمت دیروز 10,560
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,848 9,816
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15153600
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.64 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 6,253 11,072 12,250 500 1
1 19,500 10,200 12,400 130 1
2 1,223 10,100 12,990 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65