قیمت پایانی تغییر درصد
18,376 404.00 2.15

داده ها

آخرین معامله 17,841 939.00 5.00
قیمت پایانی 18,376 404.00 2.15
اولین قیمت 17,841
قیمت دیروز 18,780
بازه روز 17,841 17,841
قیمت مجاز 19,719 17,841
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26369560
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 79
حجم معاملات 42,991
ارزش معاملات 767.002 میلیون
ارزش بازار 4.594 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 42,991 42,991
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 31
حقیقی 42 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 11,661 17,841 386,208 72
0 0 0 18,099 30,000 1
0 0 0 18,100 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65