قیمت پایانی تغییر درصد
12,924 411.00 3.28

داده ها

آخرین معامله 13,048 535.00 4.28
قیمت پایانی 12,924 411.00 3.28
اولین قیمت 13,138
قیمت دیروز 12,513
بازه روز 13,138 12,620
قیمت مجاز 10,848 9,816
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 18545940
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 247
حجم معاملات 287,585
ارزش معاملات 3.717 میلیارد
ارزش بازار 3.231 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 287,585 287,585
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 108 73
حقیقی 108 73
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,390 13,050 13,050 1,010 2
1 241 13,000 13,089 2 1
1 2,000 12,911 13,099 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65