قیمت پایانی تغییر درصد
6,989 332.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 6,989 332.00 4.99
قیمت پایانی 6,989 332.00 4.99
اولین قیمت 6,989
قیمت دیروز 6,657
بازه روز 6,989 6,989
قیمت مجاز 6,064 5,712
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 389.465 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 164
حجم معاملات 2.493 میلیون
ارزش معاملات 17.424 میلیارد
ارزش بازار 2.722 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.493 میلیون 2.493 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 24 59
حقیقی 24 59
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
58 673,237 6,064 0 0 0
1 16,395 6,063 0 0 0
1 200 6,061 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65