داده ها

آخرین معامله 4,814 27.00 0.56
قیمت پایانی 4,810 31.00 0.64
اولین قیمت 4,843
قیمت دیروز 4,841
بازه روز 4,946 4,715
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 389.465 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 446
حجم معاملات 2.138 میلیون
ارزش معاملات 10.285 میلیارد
ارزش بازار 1.873 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.138 میلیون 2.138 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 207 101
حقیقی 207 101
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65