قیمت پایانی تغییر درصد
5,634 130.00 2.26

داده ها

آخرین معامله 5,700 64.00 1.11
قیمت پایانی 5,634 130.00 2.26
اولین قیمت 5,900
قیمت دیروز 5,764
بازه روز 5,936 5,592
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 389.465 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 275
حجم معاملات 1.735 میلیون
ارزش معاملات 9.777 میلیارد
ارزش بازار 2.194 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.435 میلیون 1.735 میلیون
حقوقی 300,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 95 57
حقیقی 94 57
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.69 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65