داده ها

آخرین معامله 2,676 106.00 3.81
قیمت پایانی 2,688 94.00 3.38
اولین قیمت 2,703
قیمت دیروز 2,782
بازه روز 2,800 2,650
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 389.465 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 216
حجم معاملات 1.525 میلیون
ارزش معاملات 4.099 میلیارد
ارزش بازار 1.047 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.525 میلیون 1.525 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 98 45
حقیقی 98 45
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65