داده ها

آخرین معامله 2,443 222.00 10.00
قیمت پایانی 2,356 135.00 6.08
اولین قیمت 2,222
قیمت دیروز 2,221
بازه روز 2,443 2,200
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 389.465 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,153
حجم معاملات 14.061 میلیون
ارزش معاملات 33.124 میلیارد
ارزش بازار 917.58 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.061 میلیون 14.061 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 314 145
حقیقی 314 145
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65