قیمت پایانی تغییر درصد
4,327 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,362 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,327 0.00 0.00
اولین قیمت 4,236
قیمت دیروز 4,327
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,764 4,312
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 770206
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.253 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 70.933 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 195 4,362 4,400 8,681 2
1 1,655 4,361 4,409 50,000 1
3 5,750 4,360 4,419 3,606 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65