قیمت پایانی تغییر درصد
4,359 20.00 0.46

داده ها

آخرین معامله 4,400 61.00 1.41
قیمت پایانی 4,359 20.00 0.46
اولین قیمت 4,300
قیمت دیروز 4,339
بازه روز 4,400 4,223
قیمت مجاز 4,764 4,312
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 775902
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.253 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 234
حجم معاملات 1.625 میلیون
ارزش معاملات 7.095 میلیارد
ارزش بازار 71.457 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 748,809 1.128 میلیون
حقوقی 875,870 496,711
تعداد خرید فروش
مجموع 48 90
حقیقی 44 87
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.653 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,757 4,372 4,400 8,567 2
1 250 4,340 4,407 1,000 1
1 2,745 4,334 4,410 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65