قیمت پایانی تغییر درصد
3,913 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,860 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,913 0.00 0.00
اولین قیمت 3,820
قیمت دیروز 3,913
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,001 3,621
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 696514
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.756 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 64.146 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,721 3,860 3,860 55,771 4
4 400,000 3,850 3,890 77,414 3
4 6,669 3,845 3,899 11,345 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65