قیمت پایانی تغییر درصد
4,730 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,731 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,730 0.00 0.00
اولین قیمت 4,769
قیمت دیروز 4,730
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,002 4,526
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 841940
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.038 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 77.539 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,654 4,730 15,690 1
1 15,000 4,653 4,744 1,889 1
1 3,360 4,651 4,749 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65