قیمت پایانی تغییر درصد
5,478 141.00 2.51

داده ها

آخرین معامله 5,610 9.00 0.16
قیمت پایانی 5,478 141.00 2.51
اولین قیمت 5,401
قیمت دیروز 5,619
بازه روز 5,619 5,401
قیمت مجاز 5,899 5,339
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 975084
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.9 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 790
حجم معاملات 10.065 میلیون
ارزش معاملات 55.135 میلیارد
ارزش بازار 89.801 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.743 میلیون 9.515 میلیون
حقوقی 3.376 میلیون 605,014
تعداد خرید فروش
مجموع 304 237
حقیقی 293 233
حقوقی 11 4
تغییر حقوقی به حقیقی 15.182 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 530 5,610 5,619 64,458 3
6 8,929 5,600 5,635 10,201 1
1 6,835 5,599 5,650 20,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65