قیمت پایانی تغییر درصد
6,020 164.00 2.65

داده ها

آخرین معامله 5,998 186.00 3.01
قیمت پایانی 6,020 164.00 2.65
اولین قیمت 6,184
قیمت دیروز 6,184
بازه روز 6,184 5,901
قیمت مجاز 6,493 5,875
بازه هفته 6,510 6,361
بازه سال - -
P/E 1071560
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.557 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,417
حجم معاملات 11.797 میلیون
ارزش معاملات 71.02 میلیارد
ارزش بازار 98.686 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.296 میلیون 10.651 میلیون
حقوقی 500,238 1.146 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,055 465
حقیقی 1,049 459
حقوقی 6 6
تغییر حقوقی به حقیقی 3.887 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 5,992 5,998 13,078 1
3 22,468 5,990 6,000 47,424 1
1 300 5,989 6,020 27,011 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65