قیمت پایانی تغییر درصد
4,905 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,905 0.00 0.00
اولین قیمت 4,900
قیمت دیروز 4,905
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,764 4,312
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 873090
تعداد سهام 16.393 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.253 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 80.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 4,985 5,000 122,609 6
1 5,000 4,971 5,019 10,000 1
1 10,000 4,970 5,040 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65