قیمت پایانی تغییر درصد
5,057 84.00 1.69

داده ها

آخرین معامله 5,180 207.00 4.16
قیمت پایانی 5,057 84.00 1.69
اولین قیمت 4,907
قیمت دیروز 4,973
بازه روز 5,199 4,905
قیمت مجاز 6,499 5,881
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 290
حجم معاملات 1.123 میلیون
ارزش معاملات 5.679 میلیارد
ارزش بازار 7.586 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 903,670 1.123 میلیون
حقوقی 219,436 0
تعداد خرید فروش
مجموع 82 107
حقیقی 80 107
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.11 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 12,044 5,145 5,180 63 1
2 21,740 5,144 5,183 300 1
1 2,129 5,143 5,184 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65