قیمت پایانی تغییر درصد
10,368 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,490 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,368 0.00 0.00
اولین قیمت 10,515
قیمت دیروز 10,368
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,335 10,257
بازه هفته 11,988 10,514
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 800,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.736 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25,000 10,452 10,599 10,781 1
1 5,832 10,451 10,600 1,100 2
1 7 10,446 10,687 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65