قیمت پایانی تغییر درصد
4,100 24.00 0.59

داده ها

آخرین معامله 4,098 22.00 0.54
قیمت پایانی 4,100 24.00 0.59
اولین قیمت 4,187
قیمت دیروز 4,076
بازه روز 4,187 4,062
قیمت مجاز 4,279 3,873
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 105
حجم معاملات 443,983
ارزش معاملات 1.824 میلیارد
ارزش بازار 6.15 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 443,983 439,883
حقوقی 0 4,100
تعداد خرید فروش
مجموع 40 44
حقیقی 40 43
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 16.81 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,874 4,098 4,100 3,000 1
1 7,500 4,095 4,139 6,920 1
1 5,000 4,092 4,156 2,315 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65