قیمت پایانی تغییر درصد
6,677 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,657 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,677 0.00 0.00
اولین قیمت 6,900
قیمت دیروز 6,677
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,010 6,344
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.016 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 6,500 7,190 150 1
1 200 5,635 7,250 50,000 1
1 20,003 5,000 7,299 41,520 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65