قیمت پایانی تغییر درصد
3,739 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,804 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,739 0.00 0.00
اولین قیمت 3,804
قیمت دیروز 3,739
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,678 3,328
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 500,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.674 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
148 8.925 میلیون 3,804 4,500 10,000 1
1 50,000 3,759 0 0 0
1 100,000 3,520 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65