قیمت پایانی تغییر درصد
4,783 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,755 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,783 0.00 0.00
اولین قیمت 4,804
قیمت دیروز 4,783
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,685 4,239
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7686281
تعداد سهام 1.86 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 744,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.896 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,410 4,525 4,840 631 1
1 10,000 4,444 4,860 1,500 1
1 255 4,380 4,886 28,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/25)

65