قیمت پایانی تغییر درصد
6,250 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,169 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,250 0.00 0.00
اولین قیمت 6,400
قیمت دیروز 6,250
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,666 6,032
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10043750
تعداد سهام 1.86 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 744,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.625 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,500 6,165 6,199 4,434 3
1 10,000 6,132 6,270 30,000 3
1 500 6,100 6,300 1,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65