قیمت پایانی تغییر درصد
4,186 24.00 0.57

داده ها

آخرین معامله 4,235 25.00 0.59
قیمت پایانی 4,186 24.00 0.57
اولین قیمت 4,201
قیمت دیروز 4,210
بازه روز 4,249 4,141
قیمت مجاز 4,420 4,000
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6726902
تعداد سهام 1.86 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 744,000

معاملات

تعداد معاملات 164
حجم معاملات 961,325
ارزش معاملات 4.024 میلیارد
ارزش بازار 7.786 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 117,545 734,563
حقوقی 843,780 226,762
تعداد خرید فروش
مجموع 40 58
حقیقی 37 56
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.583 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 464 4,235 4,240 1,400 1
1 30,000 4,210 4,241 1,559 1
1 4,000 4,201 4,250 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65