داده ها

آخرین معامله 798 0.00 0.00
قیمت پایانی 795 0.00 0.00
اولین قیمت 768
قیمت دیروز 795
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 798 722
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 134355
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 636,943

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 715.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,700 773 798 50,000 1
1 10,000 770 813 500 1
1 1,350 767 814 120 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65