داده ها

آخرین معامله 994 0.00 0.00
قیمت پایانی 993 0.00 0.00
اولین قیمت 965
قیمت دیروز 993
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 968 876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 167817
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 548,246

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 893.7 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
75 3.381 میلیون 994 999 3,000 1
1 30,000 970 1,020 5,600 1
1 50,000 960 1,040 10,023 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65