داده ها

آخرین معامله 2,352 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,440 0.00 0.00
اولین قیمت 2,352
قیمت دیروز 2,440
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,598 2,352
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 412360
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.196 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,352 4.806 میلیون 220
0 0 0 2,355 13,600 1
0 0 0 2,360 9,586 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65