داده ها

آخرین معامله 2,530 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,488 0.00 0.00
اولین قیمت 2,483
قیمت دیروز 2,488
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,585 2,339
بازه هفته 2,465 2,306
بازه سال - -
P/E 420472
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.239 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 30,830 2,531 2,531 4,099 1
8 87,608 2,530 2,535 20,000 1
1 11,255 2,520 2,540 42,798 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65