داده ها

آخرین معامله 2,137 28.00 1.33
قیمت پایانی 2,145 36.00 1.71
اولین قیمت 2,190
قیمت دیروز 2,109
بازه روز 2,214 2,109
قیمت مجاز 2,214 2,004
بازه هفته 2,115 1,810
بازه سال - -
P/E 362505
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 1,011
حجم معاملات 8.773 میلیون
ارزش معاملات 18.82 میلیارد
ارزش بازار 1.931 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.223 میلیون 8.274 میلیون
حقوقی 550,000 499,271
تعداد خرید فروش
مجموع 259 213
حقیقی 258 212
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 108.814 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,600 2,120 2,120 29,000 1
2 6,450 2,117 2,145 70,561 2
1 8,000 2,112 2,152 36,729 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65