داده ها

آخرین معامله 1,207 32.00 2.58
قیمت پایانی 1,218 21.00 1.69
اولین قیمت 1,221
قیمت دیروز 1,239
بازه روز 1,244 1,204
قیمت مجاز 968 876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 205842
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 548,246

معاملات

تعداد معاملات 248
حجم معاملات 2.684 میلیون
ارزش معاملات 3.268 میلیارد
ارزش بازار 1.096 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.684 میلیون 2.684 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 55 53
حقیقی 55 53
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,123 1,207 1,224 20,000 1
2 19,117 1,205 1,225 1,800 1
1 3,000 1,202 1,228 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65