داده ها

آخرین معامله 1,940 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,940 0.00 0.00
اولین قیمت 1,940
قیمت دیروز 1,940
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 968 876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 327860
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 548,246

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.746 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 550 1,820 1,979 50,000 1
1 2,624 1,514 2,500 50 1
1 35,000 1,281 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/25)

65