داده ها

آخرین معامله 910 0.00 0.00
قیمت پایانی 910 0.00 0.00
اولین قیمت 940
قیمت دیروز 910
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 968 876
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 153790
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 548,246

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 819 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,000 897 914 7,000 1
1 5,000 896 918 23,900 1
1 2,000 895 919 11,164 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65