داده ها

آخرین معامله 1,017 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,016 0.00 0.00
اولین قیمت 1,002
قیمت دیروز 1,016
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,066 966
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 171704
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 480,769

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 914.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,002 1,080 32,450 2
1 10,000 921 1,091 25,000 1
1 4,000 872 1,092 4,190 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65