داده ها

آخرین معامله 867 3.00 0.34
قیمت پایانی 878 8.00 0.92
اولین قیمت 896
قیمت دیروز 870
بازه روز 896 865
قیمت مجاز 910 824
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 148382
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 556,793

معاملات

تعداد معاملات 35
حجم معاملات 378,193
ارزش معاملات 333.848 میلیون
ارزش بازار 790.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 378,193 378,193
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 17 14
حقیقی 17 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 872 888 10,000 1
1 8,550 870 890 10,000 1
1 25,000 868 897 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65