قیمت پایانی تغییر درصد
4,295 4.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 4,320 29.00 0.68
قیمت پایانی 4,295 4.00 0.09
اولین قیمت 4,320
قیمت دیروز 4,291
بازه روز 4,320 4,280
قیمت مجاز 4,505 4,077
بازه هفته 4,507 4,089
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 11 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.307 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 990
حجم معاملات 7.826 میلیون
ارزش معاملات 33.611 میلیارد
ارزش بازار 47.245 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.683 میلیون 3.763 میلیون
حقوقی 4.143 میلیون 4.063 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 401 173
حقیقی 394 162
حقوقی 7 11
تغییر حقوقی به حقیقی 343.248 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,600 4,305 4,320 836 1
1 11,574 4,300 4,325 1,500 1
1 4,000 4,299 4,330 1,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65