قیمت پایانی تغییر درصد
4,063 106.00 2.54

داده ها

آخرین معامله 3,989 180.00 4.32
قیمت پایانی 4,063 106.00 2.54
اولین قیمت 4,182
قیمت دیروز 4,169
بازه روز 4,230 3,970
قیمت مجاز 4,111 3,721
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.496 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 771
حجم معاملات 8.707 میلیون
ارزش معاملات 35.379 میلیارد
ارزش بازار 28.441 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.76 میلیون 7.359 میلیون
حقوقی 4.947 میلیون 1.347 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 282 175
حقیقی 277 171
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 14.625 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 3,988 3,989 23,750 1
1 300 3,987 3,990 25,391 1
2 899 3,986 4,044 2,021 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65