قیمت پایانی تغییر درصد
3,014 111.00 3.82

داده ها

آخرین معامله 2,931 28.00 0.96
قیمت پایانی 3,014 111.00 3.82
اولین قیمت 3,048
قیمت دیروز 2,903
بازه روز 3,200 2,909
قیمت مجاز 2,553 2,311
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,158
حجم معاملات 16.579 میلیون
ارزش معاملات 49.971 میلیارد
ارزش بازار 21.098 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 11.729 میلیون 11.503 میلیون
حقوقی 4.85 میلیون 5.077 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 333 313
حقیقی 327 300
حقوقی 6 13
تغییر حقوقی به حقیقی 683.066 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,932 2,960 5,085 2
2 1,516 2,931 2,968 76,200 3
2 53,735 2,930 2,970 31,489 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65