قیمت پایانی تغییر درصد
4,822 1.00 0.02

داده ها

آخرین معامله 4,825 4.00 0.08
قیمت پایانی 4,822 1.00 0.02
اولین قیمت 4,908
قیمت دیروز 4,821
بازه روز 4,908 4,802
قیمت مجاز 4,111 3,721
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.496 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 34
حجم معاملات 108,617
ارزش معاملات 525.979 میلیون
ارزش بازار 33.754 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 109,106 109,106
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 22
حقیقی 18 22
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 42,000 4,825 4,859 489 1
2 4,295 4,822 4,889 3,840 2
1 7,530 4,821 4,890 13,682 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65