قیمت پایانی تغییر درصد
2,848 21.00 0.73

داده ها

آخرین معامله 2,836 33.00 1.15
قیمت پایانی 2,848 21.00 0.73
اولین قیمت 2,935
قیمت دیروز 2,869
بازه روز 2,935 2,808
قیمت مجاز 4,111 3,721
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.496 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 523
حجم معاملات 3.545 میلیون
ارزش معاملات 10.094 میلیارد
ارزش بازار 19.936 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.673 میلیون 2.084 میلیون
حقوقی 1.909 میلیون 1.499 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 172 143
حقیقی 167 139
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 1.169 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 37,269 2,835 2,839 3,650 1
1 750 2,832 2,840 2,500 1
1 28,100 2,831 2,855 7,124 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65