قیمت پایانی تغییر درصد
4,959 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,996 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,959 0.00 0.00
اولین قیمت 4,951
قیمت دیروز 4,959
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,206 4,712
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.077 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 34.713 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 4,940 5,140 1,200 1
1 10,000 4,930 5,150 8,100 2
1 10,000 4,920 5,155 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65