قیمت پایانی تغییر درصد
19,540 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,540 0.00 0.00
اولین قیمت 20,001
قیمت دیروز 19,540
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,349 19,317
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 879300
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.342 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 31,427 19,999 20,000 15,400 6
1 109 19,605 20,090 5,780 1
1 350 19,602 20,110 1,125 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65