قیمت پایانی تغییر درصد
26,573 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,296 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,573 0.00 0.00
اولین قیمت 27,119
قیمت دیروز 26,573
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 27,901 25,245
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1195785
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 30.384 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 26,233 26,301 1,500 1
1 1,138 26,231 26,500 5,100 2
2 205 26,230 26,548 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65