قیمت پایانی تغییر درصد
21,897 252.00 1.14

داده ها

آخرین معامله 22,000 149.00 0.67
قیمت پایانی 21,897 252.00 1.14
اولین قیمت 22,000
قیمت دیروز 22,149
بازه روز 22,151 21,700
قیمت مجاز 20,116 18,202
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 985365
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 246
حجم معاملات 358,783
ارزش معاملات 7.856 میلیارد
ارزش بازار 25.038 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 328,783 358,783
حقوقی 30,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 85 97
حقیقی 84 97
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 656.91 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 21,810 21,950 600 1
3 8,583 21,802 22,000 765 4
4 1,238 21,801 22,077 363 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65