قیمت پایانی تغییر درصد
19,294 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,429 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,294 0.00 0.00
اولین قیمت 18,750
قیمت دیروز 19,294
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,116 18,202
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 868230
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.061 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 19,410 19,429 15,722 12
2 1,007 19,400 19,710 5,000 1
1 500 19,380 20,988 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65