قیمت پایانی تغییر درصد
19,034 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,016 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,034 0.00 0.00
اولین قیمت 19,401
قیمت دیروز 19,034
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,116 18,202
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 856530
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 21.764 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 18,980 19,016 35,661 7
1 1,053 18,910 19,020 10,000 1
1 100 18,700 19,100 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65