قیمت پایانی تغییر درصد
13,415 171.00 1.26

داده ها

آخرین معامله 13,282 304.00 2.24
قیمت پایانی 13,415 171.00 1.26
اولین قیمت 13,700
قیمت دیروز 13,586
بازه روز 13,897 13,250
قیمت مجاز 13,932 12,606
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 603675
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 428
حجم معاملات 1.074 میلیون
ارزش معاملات 14.401 میلیارد
ارزش بازار 15.339 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 735,163 1.074 میلیون
حقوقی 338,374 0
تعداد خرید فروش
مجموع 170 132
حقیقی 169 132
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 4.539 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 13,270 13,271 10,000 1
2 10,110 13,260 13,282 7,205 1
1 20,000 13,255 13,301 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65