قیمت پایانی تغییر درصد
38,729 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 38,990 0.00 0.00
قیمت پایانی 38,729 0.00 0.00
اولین قیمت 38,990
قیمت دیروز 38,729
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 40,678 36,804
بازه هفته 39,200 36,012
بازه سال - -
P/E 1742805
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 44.284 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 900 38,801 38,999 5,000 1
1 128 38,791 39,000 3,000 1
1 2,597 38,640 39,144 999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65