قیمت پایانی تغییر درصد
41,822 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 42,291 0.00 0.00
قیمت پایانی 41,822 0.00 0.00
اولین قیمت 41,012
قیمت دیروز 41,822
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 45,102 40,808
بازه هفته 40,782 39,060
بازه سال - -
P/E 1881990
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 47.82 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,351 42,291 42,350 5,710 2
1 30,000 42,290 42,441 200 1
2 30,024 42,201 42,444 4,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65