قیمت پایانی تغییر درصد
2,096 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,108 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,096 0.00 0.00
اولین قیمت 2,100
قیمت دیروز 2,096
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,131 2,049
بازه هفته 2,230 2,172
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.288 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65