قیمت پایانی تغییر درصد
3,518 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,691 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,518 0.00 0.00
اولین قیمت 3,691
قیمت دیروز 3,518
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,691 3,341
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -805622
تعداد سهام 148.212 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 142,288

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 521.41 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 55,960 3,691 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65