قیمت پایانی تغییر درصد
3,831 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,022 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,831 0.00 0.00
اولین قیمت 4,022
قیمت دیروز 3,831
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,731 3,377
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -877299
تعداد سهام 148.212 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,687

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 567.801 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
42 1.639 میلیون 4,022 0 0 0
1 1,500 3,640 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65