قیمت پایانی تغییر درصد
4,290 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,501 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,290 0.00 0.00
اولین قیمت 4,501
قیمت دیروز 4,290
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,504 4,076
بازه هفته 4,501 4,496
بازه سال - -
P/E -982410
تعداد سهام 148.212 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 116,768

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 635.83 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
54 1.356 میلیون 4,501 0 0 0
1 442 4,500 0 0 0
1 500 4,496 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65