قیمت پایانی تغییر درصد
3,554 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,725 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,554 0.00 0.00
اولین قیمت 3,725
قیمت دیروز 3,554
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,731 3,377
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -813866
تعداد سهام 148.212 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,924

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 526.746 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 202,634 3,731 0 0 0
1 30,000 3,720 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65