قیمت پایانی تغییر درصد
4,076 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,243 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,076 0.00 0.00
اولین قیمت 4,243
قیمت دیروز 4,076
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,279 3,873
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -933404
تعداد سهام 148.212 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 604.113 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
21 250,598 4,243 0 0 0
1 320 4,037 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65