قیمت پایانی تغییر درصد
3,737 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,923 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,737 0.00 0.00
اولین قیمت 3,923
قیمت دیروز 3,737
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,731 3,377
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -855773
تعداد سهام 148.212 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 140,687

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 553.869 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 170,640 3,923 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65