قیمت پایانی تغییر درصد
2,372 24.00 1.02

داده ها

آخرین معامله 2,360 12.00 0.51
قیمت پایانی 2,372 24.00 1.02
اولین قیمت 2,320
قیمت دیروز 2,348
بازه روز 2,432 2,314
قیمت مجاز 2,232 2,020
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 80648
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 150
حجم معاملات 744,011
ارزش معاملات 1.765 میلیارد
ارزش بازار 1.423 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 734,011 744,011
حقوقی 10,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 69 52
حقیقی 68 52
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 23.72 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,611 2,360 2,369 2,000 1
1 8,460 2,353 2,389 2,000 1
1 10,000 2,352 2,400 390 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65