قیمت پایانی تغییر درصد
5,939 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,010 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,939 0.00 0.00
اولین قیمت 5,800
قیمت دیروز 5,939
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,010 5,438
بازه هفته 6,290 5,364
بازه سال - -
P/E 201926
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.563 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
29 133,171 6,010 6,128 337 1
1 175 6,000 6,220 12,127 1
1 800 5,998 6,291 2,008 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65