قیمت پایانی تغییر درصد
7,384 319.00 4.14

داده ها

آخرین معامله 7,318 385.00 5.00
قیمت پایانی 7,384 319.00 4.14
اولین قیمت 7,690
قیمت دیروز 7,703
بازه روز 7,690 7,318
قیمت مجاز 8,088 7,318
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 251056
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 635
حجم معاملات 2.624 میلیون
ارزش معاملات 19.379 میلیارد
ارزش بازار 4.43 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.624 میلیون 2.541 میلیون
حقوقی 0 83,549
تعداد خرید فروش
مجموع 275 162
حقیقی 275 160
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 616.926 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,800 7,090 7,318 1.073 میلیون 88
1 2,500 6,800 7,319 201,000 5
1 1,149 5,691 7,399 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65