قیمت پایانی تغییر درصد
2,321 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,335 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,321 0.00 0.00
اولین قیمت 2,377
قیمت دیروز 2,321
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,449 2,217
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 78914
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.393 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,950 2,301 2,335 19,500 1
2 6,577 2,300 2,336 27,113 1
1 7,200 2,277 2,340 1,690 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65