داده ها

آخرین معامله 19,440 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,151 0.00 0.00
اولین قیمت 20,210
قیمت دیروز 19,151
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,452 19,262
بازه هفته 21,336 20,466
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15.307 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 293.144 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 60 19,955 20,365 249 1
1 300 19,345 20,366 137,004 3
1 100 19,344 20,372 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65