داده ها

آخرین معامله 24,800 1,278.00 5.43
قیمت پایانی 24,434 912.00 3.88
اولین قیمت 25,798
قیمت دیروز 23,522
بازه روز 25,798 23,650
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15.307 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 239
حجم معاملات 197,354
ارزش معاملات 4.822 میلیارد
ارزش بازار 374.011 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 201,288 201,288
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 103 70
حقیقی 103 70
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65