داده ها

آخرین معامله 4,310 76.00 1.73
قیمت پایانی 4,330 56.00 1.28
اولین قیمت 4,579
قیمت دیروز 4,386
بازه روز 4,579 4,301
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -381040
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 89
حجم معاملات 286,480
ارزش معاملات 1.24 میلیارد
ارزش بازار 519.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 286,480 286,480
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 55 17
حقیقی 55 17
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65