قیمت پایانی تغییر درصد
23,300 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,011 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,300 0.00 0.00
اولین قیمت 23,900
قیمت دیروز 23,300
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,795 12,993
بازه هفته 24,300 23,011
بازه سال - -
P/E -2050400
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.796 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
369 2.403 میلیون 13,795 0 0 0
2 999 13,794 0 0 0
1 90 13,793 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65