داده ها

آخرین معامله 4,020 154.00 3.69
قیمت پایانی 4,046 128.00 3.07
اولین قیمت 4,209
قیمت دیروز 4,174
بازه روز 4,209 4,013
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -356048
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 243
حجم معاملات 700,355
ارزش معاملات 2.834 میلیارد
ارزش بازار 485.52 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 707,897 707,897
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 95 81
حقیقی 95 81
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65