قیمت پایانی تغییر درصد
32,662 574.00 1.73

داده ها

آخرین معامله 32,223 1,013.00 3.05
قیمت پایانی 32,662 574.00 1.73
اولین قیمت 33,990
قیمت دیروز 33,236
بازه روز 33,990 32,200
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 122
حجم معاملات 76,234
ارزش معاملات 2.49 میلیارد
ارزش بازار 326.62 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 76,234 76,234
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 56 48
حقیقی 56 48
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65