قیمت پایانی تغییر درصد
33,400 1,763.00 5.57

داده ها

آخرین معامله 34,000 2,363.00 7.47
قیمت پایانی 33,400 1,763.00 5.57
اولین قیمت 32,000
قیمت دیروز 31,637
بازه روز 34,129 32,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 431
حجم معاملات 248,503
ارزش معاملات 8.3 میلیارد
ارزش بازار 334 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 248,503 248,503
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 146 133
حقیقی 146 133
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65