قیمت پایانی تغییر درصد
50,061 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 49,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 50,061 0.00 0.00
اولین قیمت 51,000
قیمت دیروز 50,061
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 60,100 49,022
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 10 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 500.61 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65