داده ها

آخرین معامله 3,285 135.00 3.95
قیمت پایانی 3,267 153.00 4.47
اولین قیمت 3,249
قیمت دیروز 3,420
بازه روز 3,374 3,249
قیمت مجاز 3,591 3,249
بازه هفته 3,680 3,400
بازه سال - -
P/E 512919
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 139,198

معاملات

تعداد معاملات 250
حجم معاملات 1.622 میلیون
ارزش معاملات 5.3 میلیارد
ارزش بازار 784.08 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.622 میلیون 1.622 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 102 77
حقیقی 102 77
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,264 3,285 1,000 1
1 30,430 3,263 3,290 9,000 1
1 3,800 3,262 3,300 18,868 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65