داده ها

آخرین معامله 4,816 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,852 0.00 0.00
اولین قیمت 5,195
قیمت دیروز 4,852
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,322 4,816
بازه هفته 5,330 4,880
بازه سال - -
P/E 761764
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 110,546

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.164 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 235 4,297 4,816 138,455 5
1 266 3,773 4,824 48 1
1 10,000 3,151 4,900 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65