داده ها

آخرین معامله 1,880 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,860 0.00 0.00
اولین قیمت 1,886
قیمت دیروز 1,860
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,056 1,862
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 292020
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 265,252

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 446.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,860 1,900 11,700 2
2 41,020 1,855 1,941 2,300 2
3 9,613 1,850 1,948 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65