داده ها

آخرین معامله 2,158 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,169 0.00 0.00
اولین قیمت 2,145
قیمت دیروز 2,169
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,056 1,862
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 340533
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 265,252

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 520.56 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 490 2,141 2,158 33,309 2
1 1,738 2,136 2,159 7,000 1
1 4,985 2,134 2,160 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65