داده ها

آخرین معامله 1,820 40.00 2.15
قیمت پایانی 1,829 31.00 1.67
اولین قیمت 1,930
قیمت دیروز 1,860
بازه روز 1,930 1,790
قیمت مجاز 1,955 1,769
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 287153
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 173,792

معاملات

تعداد معاملات 129
حجم معاملات 979,483
ارزش معاملات 1.792 میلیارد
ارزش بازار 438.96 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 979,483 979,483
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 65 21
حقیقی 65 21
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,100 1,815 1,815 6,000 1
1 11,000 1,806 1,828 3,000 1
1 10,000 1,805 1,829 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65