داده ها

آخرین معامله 4,443 233.00 4.98
قیمت پایانی 4,443 233.00 4.98
اولین قیمت 4,443
قیمت دیروز 4,676
بازه روز 4,443 4,443
قیمت مجاز 4,909 4,443
بازه هفته 5,600 4,687
بازه سال - -
P/E 697551
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,302

معاملات

تعداد معاملات 45
حجم معاملات 197,397
ارزش معاملات 877.035 میلیون
ارزش بازار 1.066 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 191,047 197,397
حقوقی 6,350 0
تعداد خرید فروش
مجموع 39 2
حقیقی 37 2
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 28.213 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,443 905,784 54
0 0 0 4,680 1,250 1
0 0 0 4,780 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65