داده ها

آخرین معامله 1,918 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,898 0.00 0.00
اولین قیمت 2,044
قیمت دیروز 1,898
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,077 1,881
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 297986
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 252,653

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 455.52 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 131,026 1,882 1,920 5,000 1
3 13,668 1,881 1,927 92,000 2
0 0 0 1,940 68,392 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65