قیمت پایانی تغییر درصد
14,038 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,998 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,038 0.00 0.00
اولین قیمت 13,900
قیمت دیروز 14,038
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,557 13,171
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 580,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.355 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 13,933 13,998 1,003 1
1 1,666 13,932 14,000 27,732 6
1 1,046 13,930 14,050 11,664 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)

65