قیمت پایانی تغییر درصد
12,161 15.00 0.12

داده ها

آخرین معامله 12,214 38.00 0.31
قیمت پایانی 12,161 15.00 0.12
اولین قیمت 12,000
قیمت دیروز 12,176
بازه روز 12,214 11,987
قیمت مجاز 14,557 13,171
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 580,000

معاملات

تعداد معاملات 76
حجم معاملات 106,998
ارزش معاملات 1.294 میلیارد
ارزش بازار 17.633 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 32,912 106,998
حقوقی 74,086 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 25
حقیقی 17 25
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 900.96 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,600 12,110 12,250 15,500 1
1 1,580 12,105 12,299 400 1
1 1,500 12,101 12,300 4,478 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65