قیمت پایانی تغییر درصد
13,632 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,908 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,632 0.00 0.00
اولین قیمت 13,444
قیمت دیروز 13,632
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,424 12,146
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.95 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
57 407,070 13,908 14,724 1,000 1
1 5,000 13,788 14,990 3,480 1
1 83 13,787 15,000 15,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65