قیمت پایانی تغییر درصد
14,219 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,699 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,219 0.00 0.00
اولین قیمت 14,152
قیمت دیروز 14,219
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,557 13,171
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 580,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.618 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,400 14,631 14,699 4,871 1
1 30,000 14,603 14,791 140 1
1 69 14,600 14,793 2,796 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)

65