قیمت پایانی تغییر درصد
7,065 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,065 0.00 0.00
اولین قیمت 7,380
قیمت دیروز 7,065
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,519 6,803
بازه هفته 7,380 6,130
بازه سال - -
P/E 607590
تعداد سهام 1.82 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 728,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.858 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 7,100 7,180 2,000 2
1 5,000 7,050 7,189 1,000 1
1 988 7,041 7,190 3,379 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65