قیمت پایانی تغییر درصد
7,720 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,720 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,720 0.00 0.00
اولین قیمت 7,800
قیمت دیروز 7,720
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,270 7,484
بازه هفته 7,997 6,412
بازه سال - -
P/E 663920
تعداد سهام 1.82 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 728,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.05 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 7,320 7,880 1,000 1
1 1,000 7,238 7,996 20,000 1
1 50,000 7,005 7,997 8,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65