قیمت پایانی تغییر درصد
2,198 96.00 4.18

داده ها

آخرین معامله 2,209 85.00 3.71
قیمت پایانی 2,198 96.00 4.18
اولین قیمت 2,220
قیمت دیروز 2,294
بازه روز 2,279 2,180
قیمت مجاز 2,101 1,901
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 189028
تعداد سهام 1.82 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 728,000

معاملات

تعداد معاملات 698
حجم معاملات 5.387 میلیون
ارزش معاملات 11.839 میلیارد
ارزش بازار 4 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.316 میلیون 5.387 میلیون
حقوقی 2.071 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 198 215
حقیقی 196 215
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 4.551 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,187 2,209 2,210 37,000 1
1 11,500 2,205 2,215 30,000 1
1 1,354 2,204 2,219 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65