قیمت پایانی تغییر درصد
2,846 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,839 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,846 0.00 0.00
اولین قیمت 2,856
قیمت دیروز 2,846
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,101 1,901
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 244756
تعداد سهام 1.82 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 728,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.18 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,858 2,801 2,801 506 3
1 30,000 2,800 2,840 500 1
1 7,000 2,796 2,850 220,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65