قیمت پایانی تغییر درصد
2,431 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,409 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,431 0.00 0.00
اولین قیمت 2,392
قیمت دیروز 2,431
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,101 1,901
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 209066
تعداد سهام 1.82 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 728,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.424 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 31,171 2,409 2,431 5,000 1
2 15,000 2,408 2,447 17,626 1
3 1,500 2,405 2,448 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65