قیمت پایانی تغییر درصد
4,073 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,073 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,073 0.00 0.00
اولین قیمت 4,073
قیمت دیروز 4,073
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,326 3,010
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.198 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 21.171 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/28)

65