قیمت پایانی تغییر درصد
4,164 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,164 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,164 0.00 0.00
اولین قیمت 4,164
قیمت دیروز 4,164
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,782 3,422
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 37476
تعداد سهام 2.995 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.471 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
111 6.85 میلیون 4,164 4,164 40,000 1
2 60,000 4,045 0 0 0
2 60,000 4,013 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65