قیمت پایانی تغییر درصد
6,136 2.00 0.03

داده ها

آخرین معامله 6,177 43.00 0.70
قیمت پایانی 6,136 2.00 0.03
اولین قیمت 6,150
قیمت دیروز 6,134
بازه روز 6,177 6,101
قیمت مجاز 5,554 5,026
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 55224
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 32
حجم معاملات 86,804
ارزش معاملات 532.656 میلیون
ارزش بازار 36.816 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 38,532 86,804
حقوقی 48,272 0
تعداد خرید فروش
مجموع 19 15
حقیقی 18 15
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 296.197 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,233 6,148 6,177 420 1
1 5,005 6,146 6,190 7,500 1
1 32,000 6,141 6,200 47,200 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65