قیمت پایانی تغییر درصد
7,102 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,151 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,102 0.00 0.00
اولین قیمت 6,888
قیمت دیروز 7,102
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,554 5,026
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 63918
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 42.612 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 970 7,121 7,150 75,550 3
1 200 7,100 7,160 15,455 1
1 30,550 6,992 7,170 15,360 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65