قیمت پایانی تغییر درصد
4,240 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,372 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,240 0.00 0.00
اولین قیمت 4,300
قیمت دیروز 4,240
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,584 4,148
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 38160
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 38.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,294 4,356 4,373 6,270 2
2 2,300 4,355 4,374 2,035 1
1 8,301 4,340 4,390 32,804 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65