قیمت پایانی تغییر درصد
1,720 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,720 0.00 0.00
اولین قیمت 1,686
قیمت دیروز 1,720
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,901 1,721
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 263160
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 289,855

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 860 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,951 1,700 1,724 2,606 1
2 20,274 1,697 1,730 24,200 2
1 6,000 1,696 1,735 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65