قیمت پایانی تغییر درصد
1,963 11.00 0.56

داده ها

آخرین معامله 1,970 4.00 0.20
قیمت پایانی 1,963 11.00 0.56
اولین قیمت 1,923
قیمت دیروز 1,974
بازه روز 1,991 1,885
قیمت مجاز 1,901 1,721
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 300339
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 289,855

معاملات

تعداد معاملات 436
حجم معاملات 5.141 میلیون
ارزش معاملات 10.094 میلیارد
ارزش بازار 981.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.141 میلیون 5.141 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 103 133
حقیقی 103 133
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,939 1,970 30,000 2
1 10,000 1,937 1,974 5,000 1
1 5,000 1,936 1,975 17,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65