قیمت پایانی تغییر درصد
1,814 93.00 4.88

داده ها

آخرین معامله 1,812 95.00 4.98
قیمت پایانی 1,814 93.00 4.88
اولین قیمت 1,812
قیمت دیروز 1,907
بازه روز 1,845 1,812
قیمت مجاز 1,926 1,744
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 277542
تعداد سهام 447.487 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 459,137

معاملات

تعداد معاملات 445
حجم معاملات 4.361 میلیون
ارزش معاملات 7.913 میلیارد
ارزش بازار 811.741 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.161 میلیون 4.346 میلیون
حقوقی 200,000 15,000
تعداد خرید فروش
مجموع 154 98
حقیقی 152 97
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 335.59 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 1,745 1,812 85,655 2
1 700 1,642 1,832 20,000 1
0 0 0 1,833 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65