قیمت پایانی تغییر درصد
2,684 119.00 4.25

داده ها

آخرین معامله 2,788 15.00 0.54
قیمت پایانی 2,684 119.00 4.25
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 2,803
بازه روز 2,800 2,663
قیمت مجاز 1,901 1,721
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 410652
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 289,855

معاملات

تعداد معاملات 172
حجم معاملات 1.421 میلیون
ارزش معاملات 3.815 میلیارد
ارزش بازار 1.342 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.221 میلیون 1.45 میلیون
حقوقی 229,011 0
تعداد خرید فروش
مجموع 90 49
حقیقی 89 49
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 614.666 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 2,731 2,775 5,000 1
2 35,000 2,730 2,779 10,000 1
1 9,900 2,711 2,780 11,181 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65