قیمت پایانی تغییر درصد
3,230 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,280 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,230 0.00 0.00
اولین قیمت 3,155
قیمت دیروز 3,230
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,487 3,155
بازه هفته 3,321 3,321
بازه سال - -
P/E 494190
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.615 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,333 3,208 3,299 2,042 1
1 9,000 3,203 3,300 14,092 3
1 6,000 3,201 3,324 1,554 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65