داده ها

آخرین معامله 1,828 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,837 0.00 0.00
اولین قیمت 1,774
قیمت دیروز 1,837
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,960 1,774
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 281061
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 266,667

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 918.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 584 1,810 1,869 6,000 2
2 11,159 1,797 1,870 3,000 1
1 2,000 1,782 1,880 45,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65