قیمت پایانی تغییر درصد
4,776 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,761 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,776 0.00 0.00
اولین قیمت 4,780
قیمت دیروز 4,776
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,924 4,456
بازه هفته 4,814 3,960
بازه سال - -
P/E 730728
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.388 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 26,266 4,750 4,778 170,141 4
1 750 4,745 4,780 5,900 3
1 750 4,744 4,781 3,847 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65