قیمت پایانی تغییر درصد
2,047 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,047 0.00 0.00
اولین قیمت 2,001
قیمت دیروز 2,047
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,888 1,710
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 245640
تعداد سهام 31 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.65 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 63.457 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 131 2,050 2,050 15,000 1
1 26,584 2,032 2,062 6,647 1
1 1,000 2,022 2,063 30,455 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65