قیمت پایانی تغییر درصد
4,201 140.00 3.23

داده ها

آخرین معامله 4,251 90.00 2.07
قیمت پایانی 4,201 140.00 3.23
اولین قیمت 4,312
قیمت دیروز 4,341
بازه روز 4,350 4,124
قیمت مجاز 4,558 4,124
بازه هفته 4,405 4,301
بازه سال - -
P/E 504120
تعداد سهام 40.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.311 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,556
حجم معاملات 11.773 میلیون
ارزش معاملات 49.455 میلیارد
ارزش بازار 169.3 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.314 میلیون 11.425 میلیون
حقوقی 1.459 میلیون 347,169
تعداد خرید فروش
مجموع 1,076 560
حقیقی 1,070 558
حقوقی 6 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.67 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 582 4,250 4,277 300 1
1 46,985 4,231 4,278 25,000 1
1 1,000 4,230 4,280 24,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65