قیمت پایانی تغییر درصد
4,465 121.00 2.79

داده ها

آخرین معامله 4,440 96.00 2.21
قیمت پایانی 4,465 121.00 2.79
اولین قیمت 4,322
قیمت دیروز 4,344
بازه روز 4,528 4,322
قیمت مجاز 4,784 4,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 535800
تعداد سهام 34.118 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.17 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 727
حجم معاملات 8.894 میلیون
ارزش معاملات 39.707 میلیارد
ارزش بازار 152.339 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.96 میلیون 4.185 میلیون
حقوقی 2.934 میلیون 4.709 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 224 122
حقیقی 208 111
حقوقی 16 11
تغییر حقوقی به حقیقی 7.925 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,125 4,419 4,443 36,895 1
2 18,336 4,418 4,450 47,500 1
1 22,071 4,415 4,460 32,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65