قیمت پایانی تغییر درصد
4,537 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,521 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,537 0.00 0.00
اولین قیمت 4,599
قیمت دیروز 4,537
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,784 4,330
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 544440
تعداد سهام 34.118 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.17 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 154.795 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,531 4,531 15 1
1 76,101 4,521 4,550 21,000 1
1 15,000 4,520 4,555 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65