قیمت پایانی تغییر درصد
5,340 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,340 0.00 0.00
اولین قیمت 5,547
قیمت دیروز 5,340
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,851 5,295
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 640800
تعداد سهام 34.118 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.783 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 182.192 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,297 5,398 4,000 1
2 55,666 5,296 5,400 50,000 1
17 610,889 5,295 5,420 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65