قیمت پایانی تغییر درصد
9,710 20.00 0.21

داده ها

آخرین معامله 9,846 156.00 1.61
قیمت پایانی 9,710 20.00 0.21
اولین قیمت 10,174
قیمت دیروز 9,690
بازه روز 10,174 9,209
قیمت مجاز 10,174 9,206
بازه هفته 9,264 7,899
بازه سال - -
P/E 20507520
تعداد سهام 1.03 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 412,000

معاملات

تعداد معاملات 3,865
حجم معاملات 13.404 میلیون
ارزش معاملات 130.152 میلیارد
ارزش بازار 10.001 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13.109 میلیون 10.91 میلیون
حقوقی 294,231 2.494 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,798 915
حقیقی 1,796 912
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 21.36 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 377 9,810 9,846 13,300 2
1 30,000 9,798 9,864 480 1
1 6,399 9,770 9,869 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65