قیمت پایانی تغییر درصد
4,062 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,060 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,062 0.00 0.00
اولین قیمت 4,065
قیمت دیروز 4,062
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,065 3,679
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8578944
تعداد سهام 1.03 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 412,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.184 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,063 4,063 2,050 1
2 4,770 4,062 4,064 1,955 1
1 3,505 4,061 4,065 54,148 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65