قیمت پایانی تغییر درصد
9,499 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,480 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,499 0.00 0.00
اولین قیمت 9,960
قیمت دیروز 9,499
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,254 9,278
بازه هفته 10,250 8,789
بازه سال - -
P/E 20061888
تعداد سهام 1.03 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 412,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.784 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 800 9,479 9,480 60 1
1 8,406 9,460 9,500 2,023 3
1 4,801 9,455 9,550 1,107 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65