قیمت پایانی تغییر درصد
3,510 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,451 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,510 0.00 0.00
اولین قیمت 3,664
قیمت دیروز 3,510
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,685 3,335
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7413120
تعداد سهام 1.03 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 412,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.615 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,867 3,451 57,528 3
0 0 0 3,460 9,649 1
0 0 0 3,530 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65