قیمت پایانی تغییر درصد
7,082 417.00 5.56

داده ها

آخرین معامله 7,920 421.00 5.61
قیمت پایانی 7,082 417.00 5.56
اولین قیمت 7,000
قیمت دیروز 7,499
بازه روز 7,920 7,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 7,500 7,356
بازه سال - -
P/E -7946004
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 165
حجم معاملات 758,430
ارزش معاملات 5.371 میلیارد
ارزش بازار 1.771 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 758,430 258,430
حقوقی 0 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 51 29
حقیقی 51 28
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.541 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65