قیمت پایانی تغییر درصد
7,012 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,013 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,012 0.00 0.00
اولین قیمت 7,013
قیمت دیروز 7,012
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,935 5,703
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -7867464
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.753 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 35,947 5,819 0 0 0
1 753 5,710 0 0 0
4 2,190 5,703 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65