قیمت پایانی تغییر درصد
23,417 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,417 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,417 0.00 0.00
اولین قیمت 23,417
قیمت دیروز 23,417
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,140 22,746
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 322 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.54 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/27)

65