داده ها

آخرین معامله 5,003 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,684 0.00 0.00
اولین قیمت 5,003
قیمت دیروز 3,684
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 5,000 5,000
بازه سال - -
P/E 3488748
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 250,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/17)

65