قیمت پایانی تغییر درصد
7,641 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,641 0.00 0.00
اولین قیمت 7,666
قیمت دیروز 7,641
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 7,666 7,500
بازه سال - -
P/E 7236027
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.585 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65