قیمت پایانی تغییر درصد
1,690 14.00 0.82

داده ها

آخرین معامله 1,645 59.00 3.46
قیمت پایانی 1,690 14.00 0.82
اولین قیمت 1,636
قیمت دیروز 1,704
بازه روز 1,660 1,636
قیمت مجاز 1,853 1,677
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1237080
تعداد سهام 3.1 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.24 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 48
حجم معاملات 395,784
ارزش معاملات 654.406 میلیون
ارزش بازار 5.239 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 365,784 294,275
حقوقی 30,000 101,509
تعداد خرید فروش
مجموع 14 18
حقیقی 13 17
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 120.85 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,645 1,646 4,634 1
1 5,000 1,644 1,650 30,000 1
1 5,000 1,643 1,656 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65