قیمت پایانی تغییر درصد
2,766 70.00 2.47

داده ها

آخرین معامله 2,798 38.00 1.34
قیمت پایانی 2,766 70.00 2.47
اولین قیمت 2,704
قیمت دیروز 2,836
بازه روز 2,900 2,704
قیمت مجاز 2,977 2,695
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2024712
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 363
حجم معاملات 2.881 میلیون
ارزش معاملات 7.969 میلیارد
ارزش بازار 13.277 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.438 میلیون 2.549 میلیون
حقوقی 450,658 340,000
تعداد خرید فروش
مجموع 161 77
حقیقی 159 76
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 306.08 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,365 2,769 2,796 200 1
2 12,500 2,768 2,797 10,000 1
1 20,000 2,766 2,800 201,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65