قیمت پایانی تغییر درصد
5,090 148.00 2.83

داده ها

آخرین معامله 5,100 138.00 2.63
قیمت پایانی 5,090 148.00 2.83
اولین قیمت 5,400
قیمت دیروز 5,238
بازه روز 5,400 4,977
قیمت مجاز 5,499 4,977
بازه هفته 5,694 4,977
بازه سال - -
P/E 3725880
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.818 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,831
حجم معاملات 15.936 میلیون
ارزش معاملات 81.115 میلیارد
ارزش بازار 24.433 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.701 میلیون 11.826 میلیون
حقوقی 235,055 4.111 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,326 461
حقیقی 1,324 454
حقوقی 2 7
تغییر حقوقی به حقیقی 19.727 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 293 5,099 5,100 8,120 2
3 24,985 5,098 5,110 23,496 5
1 13,271 5,097 5,116 16,676 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65