قیمت پایانی تغییر درصد
2,418 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,390 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,418 0.00 0.00
اولین قیمت 2,441
قیمت دیروز 2,418
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,538 2,298
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1769976
تعداد سهام 3.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.48 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.947 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,923 2,385 2,390 8,633 1
3 21,286 2,377 2,399 10,000 1
1 500 2,375 2,400 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65