قیمت پایانی تغییر درصد
2,188 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,181 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,188 0.00 0.00
اولین قیمت 2,189
قیمت دیروز 2,188
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,186 1,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1601616
تعداد سهام 3.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.48 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.096 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 42,527 2,181 2,198 8,105 1
1 30,000 2,171 2,200 10,814 3
1 500 2,168 2,201 61,221 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65