قیمت پایانی تغییر درصد
1,990 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,004 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,990 0.00 0.00
اولین قیمت 2,015
قیمت دیروز 1,990
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,186 1,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1456680
تعداد سهام 3.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.48 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.363 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 37,420 2,004 2,015 6,500 1
2 33,000 2,001 2,016 3,000 1
2 50,556 2,000 2,019 16,053 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65