قیمت پایانی تغییر درصد
3,250 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,280 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,250 0.00 0.00
اولین قیمت 3,300
قیمت دیروز 3,250
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,445 3,117
بازه هفته 3,320 3,033
بازه سال - -
P/E 2379000
تعداد سهام 4.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.92 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,270 3,296 50,000 1
1 500 3,265 3,297 39,500 1
1 27,617 3,263 3,298 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65