قیمت پایانی تغییر درصد
1,845 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,845 0.00 0.00
اولین قیمت 1,950
قیمت دیروز 1,845
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,026 1,834
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1350540
تعداد سهام 3.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.48 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.827 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,843 1,850 6,866 1
1 6,490 1,840 1,856 23,800 1
6 125,771 1,835 1,860 43,978 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65