قیمت پایانی تغییر درصد
3,672 12.00 0.33

داده ها

آخرین معامله 3,642 42.00 1.14
قیمت پایانی 3,672 12.00 0.33
اولین قیمت 3,700
قیمت دیروز 3,684
بازه روز 3,745 3,600
قیمت مجاز 2,620 2,372
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 201960
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 157
حجم معاملات 694,677
ارزش معاملات 2.551 میلیارد
ارزش بازار 2.491 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 694,677 694,677
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 44 75
حقیقی 44 75
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 295 3,687 3,688 15,000 1
2 4,676 3,642 3,690 27,620 1
1 7,576 3,641 3,699 14,359 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65