قیمت پایانی تغییر درصد
2,630 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,633 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,630 0.00 0.00
اولین قیمت 2,515
قیمت دیروز 2,630
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,761 2,499
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 144650
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.784 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
159 5.918 میلیون 2,633 2,670 400 1
2 4,970 2,630 2,675 400 1
1 5,000 2,622 2,680 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65