قیمت پایانی تغییر درصد
3,753 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,741 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,753 0.00 0.00
اولین قیمت 3,977
قیمت دیروز 3,753
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,940 3,566
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 206415
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.546 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 800 3,250 3,741 290,666 15
1 2,000 2,366 3,742 500 1
1 851 2,338 3,795 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65