قیمت پایانی تغییر درصد
2,497 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,510 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,497 0.00 0.00
اولین قیمت 2,582
قیمت دیروز 2,497
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,620 2,372
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 137335
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.694 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,000 2,502 2,529 5,000 1
1 1,100 2,490 2,536 500 1
2 25,000 2,489 2,550 18,506 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65