قیمت پایانی تغییر درصد
4,028 146.00 3.50

داده ها

آخرین معامله 3,990 184.00 4.41
قیمت پایانی 4,028 146.00 3.50
اولین قیمت 4,200
قیمت دیروز 4,174
بازه روز 4,288 3,966
قیمت مجاز 4,382 3,966
بازه هفته 4,622 4,037
بازه سال - -
P/E 221540
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 610
حجم معاملات 2.237 میلیون
ارزش معاملات 9.011 میلیارد
ارزش بازار 2.732 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.287 میلیون 2.287 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 278 137
حقیقی 278 137
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 31,360 3,967 3,990 1,000 1
6 76,503 3,966 4,000 49,401 2
1 7,750 3,854 4,020 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65