قیمت پایانی تغییر درصد
4,310 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,310 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,310 0.00 0.00
اولین قیمت 4,310
قیمت دیروز 4,310
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,310 3,900
بازه هفته 4,235 3,900
بازه سال - -
P/E 237050
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.924 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
141 3.812 میلیون 4,310 4,311 31,010 3
1 250 4,305 4,899 20,000 2
1 300 4,302 4,997 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65