قیمت پایانی تغییر درصد
2,734 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,720 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,734 0.00 0.00
اولین قیمت 2,730
قیمت دیروز 2,734
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,620 2,372
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 150370
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.855 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,715 2,734 6,372 1
1 7,971 2,714 2,745 15,550 1
1 5,000 2,710 2,749 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65