داده ها

آخرین معامله 2,500 8.00 0.32
قیمت پایانی 2,536 28.00 1.12
اولین قیمت 2,496
قیمت دیروز 2,508
بازه روز 2,616 2,452
قیمت مجاز 2,633 2,383
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 139480
تعداد سهام 678.347 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 271,339

معاملات

تعداد معاملات 1,910
حجم معاملات 17.604 میلیون
ارزش معاملات 44.652 میلیارد
ارزش بازار 1.72 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.654 میلیون 17.559 میلیون
حقوقی 6.95 میلیون 45,190
تعداد خرید فروش
مجموع 437 423
حقیقی 434 422
حقوقی 3 1
تغییر حقوقی به حقیقی 17.511 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 72,085 2,500 2,500 15,214 1
2 30,000 2,495 2,528 50,000 1
6 70,500 2,494 2,539 18,623 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65