داده ها

آخرین معامله 1,542 73.00 4.97
قیمت پایانی 1,528 59.00 4.02
اولین قیمت 1,403
قیمت دیروز 1,469
بازه روز 1,542 1,403
قیمت مجاز 1,271 1,151
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -64176
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 432,526

معاملات

تعداد معاملات 923
حجم معاملات 10.814 میلیون
ارزش معاملات 16.518 میلیارد
ارزش بازار 1.396 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.814 میلیون 10.814 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 223 263
حقیقی 223 263
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
41 1.454 میلیون 1,542 1,590 22,300 1
20 886,316 1,523 1,594 1,000 1
1 664 1,512 1,600 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65