داده ها

آخرین معامله 3,380 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,461 0.00 0.00
اولین قیمت 3,330
قیمت دیروز 3,461
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,538 3,202
بازه هفته 3,525 3,120
بازه سال - -
P/E -145362
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 365,575

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.163 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 584 3,370 3,379 15,000 1
1 1,000 3,350 3,480 1,600 1
1 3,015 3,301 3,499 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65