داده ها

آخرین معامله 1,450 57.00 4.09
قیمت پایانی 1,409 16.00 1.15
اولین قیمت 1,400
قیمت دیروز 1,393
بازه روز 1,461 1,340
قیمت مجاز 1,462 1,324
بازه هفته 1,325 1,325
بازه سال - -
P/E -59178
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 461,255

معاملات

تعداد معاملات 1,089
حجم معاملات 10.954 میلیون
ارزش معاملات 15.436 میلیارد
ارزش بازار 1.288 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.954 میلیون 10.133 میلیون
حقوقی 0 820,422
تعداد خرید فروش
مجموع 279 292
حقیقی 279 290
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.156 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,809 1,451 1,457 2,000 1
1 39,157 1,450 1,458 13,082 1
1 17,250 1,445 1,460 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65