داده ها

آخرین معامله 1,123 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,126 0.00 0.00
اولین قیمت 1,133
قیمت دیروز 1,126
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,236 1,120
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -47292
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 423,370

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.029 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,121 1,134 7,000 1
4 95,500 1,120 1,147 10,000 1
1 100 969 1,148 21,812 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65