داده ها

آخرین معامله 1,111 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,105 0.00 0.00
اولین قیمت 1,070
قیمت دیروز 1,105
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,271 1,151
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -46410
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 432,526

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.01 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 49,825 1,111 1,128 23,500 2
3 69,600 1,107 1,130 18,341 1
2 100,000 1,106 1,140 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65