داده ها

آخرین معامله 1,123 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,129 0.00 0.00
اولین قیمت 1,149
قیمت دیروز 1,129
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,271 1,151
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -47418
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 432,526

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.032 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 1,070 1,150 15,000 1
0 0 0 1,185 10,855 1
0 0 0 1,202 48,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65