داده ها

آخرین معامله 1,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,693 0.00 0.00
اولین قیمت 1,720
قیمت دیروز 1,693
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,809 1,637
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -71106
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 365,575

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.547 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,524 1,692 1,700 3,000 1
2 7,080 1,686 1,707 10,497 1
1 1,840 1,684 1,710 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65