داده ها

آخرین معامله 854 0.00 0.00
قیمت پایانی 853 0.00 0.00
اولین قیمت 853
قیمت دیروز 853
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 812 736
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -35826
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 543,478

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 779.59 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
98 3.587 میلیون 854 870 8,000 1
2 13,506 850 880 1,187 1
1 2,000 840 888 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65