داده ها

آخرین معامله 3,875 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,931 0.00 0.00
اولین قیمت 4,100
قیمت دیروز 3,931
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,210 3,810
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -165102
تعداد سهام 913.939 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 365,575

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.593 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,814 3,875 36,452 1
2 2,800 3,810 3,885 33,082 1
1 5,762 3,450 3,886 33,935 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65