قیمت پایانی تغییر درصد
6,620 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,721 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,620 0.00 0.00
اولین قیمت 6,410
قیمت دیروز 6,620
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,303 4,799
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3535080
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 101,092

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 993 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 78,387 6,721 13,300 5,808 1
1 10,000 6,655 13,314 1,072 1
2 34,000 6,401 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65