قیمت پایانی تغییر درصد
4,822 189.00 4.08

داده ها

آخرین معامله 4,862 229.00 4.94
قیمت پایانی 4,822 189.00 4.08
اولین قیمت 4,550
قیمت دیروز 4,633
بازه روز 4,864 4,461
قیمت مجاز 4,864 4,402
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2574948
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,522

معاملات

تعداد معاملات 94
حجم معاملات 276,403
ارزش معاملات 1.333 میلیارد
ارزش بازار 723.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 276,403 276,403
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 49
حقیقی 18 49
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,890 4,741 4,862 9,600 1
1 10,000 4,720 4,864 50 1
1 5,000 4,590 4,937 3,455 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65