قیمت پایانی تغییر درصد
24,025 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 24,361 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,025 0.00 0.00
اولین قیمت 24,449
قیمت دیروز 24,025
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 25,576 23,142
بازه هفته 27,398 23,483
بازه سال - -
P/E 12829350
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 60,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.604 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 164 24,111 24,370 4,999 1
1 334 24,000 24,395 3,443 7
1 900 23,990 24,398 20 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65