داده ها

آخرین معامله 2,887 166.00 5.44
قیمت پایانی 2,914 139.00 4.55
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 3,053
بازه روز 3,040 2,852
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 221
حجم معاملات 706,991
ارزش معاملات 2.06 میلیارد
ارزش بازار 349.68 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 706,991 706,991
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 84 48
حقیقی 84 48
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)

65