قیمت پایانی تغییر درصد
13,778 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,778 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,778 0.00 0.00
اولین قیمت 13,778
قیمت دیروز 13,778
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,394 8,848
بازه هفته 11,882 11,200
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 120 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.653 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
66 394,417 9,394 9,783 2,000 1
1 2,750 9,384 0 0 0
1 143 9,382 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65