قیمت پایانی تغییر درصد
2,112 50.00 2.31

داده ها

آخرین معامله 2,116 46.00 2.13
قیمت پایانی 2,112 50.00 2.31
اولین قیمت 2,139
قیمت دیروز 2,162
بازه روز 2,161 2,054
قیمت مجاز 1,239 1,121
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 553344
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 471
حجم معاملات 6.041 میلیون
ارزش معاملات 12.759 میلیارد
ارزش بازار 9.504 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.305 میلیون 6.041 میلیون
حقوقی 736,061 0
تعداد خرید فروش
مجموع 129 142
حقیقی 126 142
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.555 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 16,329 2,116 2,135 1 1
2 4,500 2,115 2,136 1 1
2 34,008 2,114 2,137 35,210 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65