قیمت پایانی تغییر درصد
1,415 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,415 0.00 0.00
اولین قیمت 1,479
قیمت دیروز 1,415
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,485 1,345
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 370730
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.368 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 7,000 1,380 1,450 100,000 1
1 3,000 1,375 1,464 1,000 1
19 570,000 1,372 1,480 102,688 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65