قیمت پایانی تغییر درصد
1,549 3.00 0.19

داده ها

آخرین معامله 1,530 16.00 1.03
قیمت پایانی 1,549 3.00 0.19
اولین قیمت 1,596
قیمت دیروز 1,546
بازه روز 1,597 1,505
قیمت مجاز 1,239 1,121
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 405838
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 268
حجم معاملات 2.99 میلیون
ارزش معاملات 4.63 میلیارد
ارزش بازار 6.971 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.981 میلیون 2.49 میلیون
حقوقی 9,061 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 112 88
حقیقی 111 87
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 760.465 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,525 1,529 25,000 1
1 3,800 1,524 1,530 90,454 2
2 51,000 1,523 1,536 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65