قیمت پایانی تغییر درصد
1,150 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,172 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,150 0.00 0.00
اولین قیمت 1,173
قیمت دیروز 1,150
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,239 1,121
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 301300
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
32 492,834 1,133 1,133 700,962 8
2 10,000 1,132 1,165 1,000 1
4 12,500 1,131 1,166 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65