قیمت پایانی تغییر درصد
3,115 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,115 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,115 0.00 0.00
اولین قیمت 3,115
قیمت دیروز 3,115
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,636 1
بازه هفته 3,300 3,151
بازه سال - -
P/E 816130
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.018 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,977 3,035 3,115 8.406 میلیون 146
1 3,500 3,034 3,116 50,333 2
1 6,319 3,033 3,117 333 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65