قیمت پایانی تغییر درصد
1,255 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,269 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,255 0.00 0.00
اولین قیمت 1,260
قیمت دیروز 1,255
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,239 1,121
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 328810
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.648 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,260 1,270 10,000 1
1 1,000 1,258 1,271 10,000 1
1 1,234 1,255 1,274 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65