قیمت پایانی تغییر درصد
3,065 131.00 4.46

داده ها

آخرین معامله 3,080 146.00 4.98
قیمت پایانی 3,065 131.00 4.46
اولین قیمت 3,077
قیمت دیروز 2,934
بازه روز 3,080 3,001
قیمت مجاز 3,080 2,788
بازه هفته 2,973 2,831
بازه سال - -
P/E 803030
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 655
حجم معاملات 5.284 میلیون
ارزش معاملات 16.198 میلیارد
ارزش بازار 13.793 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.284 میلیون 5.001 میلیون
حقوقی 0 283,000
تعداد خرید فروش
مجموع 281 143
حقیقی 281 141
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 867.395 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,079 3,080 65,000 1
2 3,350 3,078 3,094 31,790 1
1 435 3,055 3,097 33,870 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65