قیمت پایانی تغییر درصد
5,951 298.00 4.77

داده ها

آخرین معامله 5,937 312.00 4.99
قیمت پایانی 5,951 298.00 4.77
اولین قیمت 5,951
قیمت دیروز 6,249
بازه روز 6,199 5,937
قیمت مجاز 6,561 5,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -666512
تعداد سهام 714.42 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 285,768

معاملات

تعداد معاملات 209
حجم معاملات 659,284
ارزش معاملات 3.923 میلیارد
ارزش بازار 4.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 659,284 659,284
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 130 35
حقیقی 130 35
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 18,000 5,631 5,937 2.11 میلیون 133
0 0 0 5,938 1 1
0 0 0 5,939 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65