قیمت پایانی تغییر درصد
3,363 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,390 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,363 0.00 0.00
اولین قیمت 3,219
قیمت دیروز 3,363
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,492 4,066
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -376656
تعداد سهام 714.42 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 285,768

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.403 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,362 3,390 1,000 1
1 300 3,360 3,448 9,500 1
1 7,000 3,352 3,450 655 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65