قیمت پایانی تغییر درصد
4,929 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,940 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,929 0.00 0.00
اولین قیمت 4,890
قیمت دیروز 4,929
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,492 4,066
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -552048
تعداد سهام 714.42 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 285,768

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.521 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
45 637,807 4,940 5,050 14,953 1
1 2,000 4,935 5,085 2,200 2
2 5,466 4,921 5,100 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65