قیمت پایانی تغییر درصد
5,811 270.00 4.87

داده ها

آخرین معامله 5,818 277.00 5.00
قیمت پایانی 5,811 270.00 4.87
اولین قیمت 5,750
قیمت دیروز 5,541
بازه روز 5,818 5,621
قیمت مجاز 5,818 5,264
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -650832
تعداد سهام 714.42 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 285,768

معاملات

تعداد معاملات 369
حجم معاملات 1.51 میلیون
ارزش معاملات 8.775 میلیارد
ارزش بازار 4.151 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.51 میلیون 710,119
حقوقی 0 800,000
تعداد خرید فروش
مجموع 182 98
حقیقی 182 96
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.649 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 28,774 5,818 7,000 1,300 1
1 4,966 5,810 0 0 0
1 4,000 5,802 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65