قیمت پایانی تغییر درصد
3,544 32.00 0.89

داده ها

آخرین معامله 3,516 60.00 1.68
قیمت پایانی 3,544 32.00 0.89
اولین قیمت 3,565
قیمت دیروز 3,576
بازه روز 3,610 3,508
قیمت مجاز 4,492 4,066
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -396928
تعداد سهام 714.42 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 285,768

معاملات

تعداد معاملات 326
حجم معاملات 1.621 میلیون
ارزش معاملات 5.747 میلیارد
ارزش بازار 2.532 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.621 میلیون 1.621 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 130 93
حقیقی 130 93
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,453 3,516 3,565 5,600 1
1 20,000 3,515 3,569 16,301 1
1 20,000 3,514 3,570 5,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65