قیمت پایانی تغییر درصد
5,479 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,479 0.00 0.00
اولین قیمت 5,659
قیمت دیروز 5,479
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,744 5,198
بازه هفته 6,334 5,431
بازه سال - -
P/E -613648
تعداد سهام 1.429 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 571,536

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.829 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,000 5,382 5,459 3,110 1
2 6,000 5,380 5,530 5,000 1
1 8,257 5,371 5,537 4,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65