قیمت پایانی تغییر درصد
4,714 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,789 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,714 0.00 0.00
اولین قیمت 4,900
قیمت دیروز 4,714
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,094 4,610
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -527968
تعداد سهام 204.12 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 99,721

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 962.222 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,655 4,709 4,789 800 1
1 2,510 4,708 4,794 3,156 1
1 6,000 4,707 4,795 3,566 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/27)

65