قیمت پایانی تغییر درصد
4,117 24.00 0.59

داده ها

آخرین معامله 4,080 13.00 0.32
قیمت پایانی 4,117 24.00 0.59
اولین قیمت 4,153
قیمت دیروز 4,093
بازه روز 4,200 4,080
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2433147
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 263
حجم معاملات 1.29 میلیون
ارزش معاملات 5.31 میلیارد
ارزش بازار 4.117 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.28 میلیون 706,318
حقوقی 10,000 583,333
تعداد خرید فروش
مجموع 113 32
حقیقی 112 29
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.36 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65