داده ها

آخرین معامله 3,660 98.00 2.61
قیمت پایانی 3,650 108.00 2.87
اولین قیمت 3,838
قیمت دیروز 3,758
بازه روز 3,838 3,586
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2157150
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 229
حجم معاملات 945,116
ارزش معاملات 3.45 میلیارد
ارزش بازار 3.65 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 945,116 945,116
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 73 53
حقیقی 73 53
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65