قیمت پایانی تغییر درصد
2,817 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,817 0.00 0.00
اولین قیمت 2,840
قیمت دیروز 2,817
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,699 2,443
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1253565
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.394 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,756 2,753 2,788 830 1
1 2,000 2,752 2,800 4,671 1
1 650 2,751 2,820 748 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65