قیمت پایانی تغییر درصد
7,527 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,573 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,527 0.00 0.00
اولین قیمت 7,250
قیمت دیروز 7,527
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,573 6,853
بازه هفته 7,573 6,402
بازه سال - -
P/E 3349515
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.398 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
34 313,769 7,573 9,500 3,500 1
1 1,000 7,522 10,648 17,350 1
1 500 7,520 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65