داده ها

آخرین معامله 2,657 94.00 3.42
قیمت پایانی 2,656 95.00 3.45
اولین قیمت 2,614
قیمت دیروز 2,751
بازه روز 2,834 2,614
قیمت مجاز 2,888 2,614
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1181920
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 1,469
حجم معاملات 13.605 میلیون
ارزش معاملات 36.136 میلیارد
ارزش بازار 2.258 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.705 میلیون 12.605 میلیون
حقوقی 900,000 1,000,000
تعداد خرید فروش
مجموع 418 422
حقیقی 416 421
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 265.6 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 2,642 2,650 40,000 1
1 1,883 2,639 2,656 1,000 1
2 35,000 2,614 2,657 9,684 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/23)

65