قیمت پایانی تغییر درصد
5,249 206.00 3.78

داده ها

آخرین معامله 5,200 255.00 4.67
قیمت پایانی 5,249 206.00 3.78
اولین قیمت 5,290
قیمت دیروز 5,455
بازه روز 5,400 5,200
قیمت مجاز 2,699 2,443
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2335805
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 778
حجم معاملات 2.953 میلیون
ارزش معاملات 15.499 میلیارد
ارزش بازار 4.462 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.853 میلیون 2.609 میلیون
حقوقی 100,000 343,901
تعداد خرید فروش
مجموع 258 245
حقیقی 257 244
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.28 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 5,199 5,200 6,099 1
1 1,000 5,195 5,250 4,000 1
2 5,250 5,194 5,258 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65