داده ها

آخرین معامله 1,771 15.00 0.85
قیمت پایانی 1,783 27.00 1.54
اولین قیمت 1,754
قیمت دیروز 1,756
بازه روز 1,810 1,754
قیمت مجاز 1,828 1,654
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 793435
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 590
حجم معاملات 4.374 میلیون
ارزش معاملات 7.798 میلیارد
ارزش بازار 1.516 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.289 میلیون 4.082 میلیون
حقوقی 85,100 292,458
تعداد خرید فروش
مجموع 168 151
حقیقی 166 149
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 369.719 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 17,499 1,771 1,772 100,000 2
4 105,128 1,770 1,775 24,252 1
1 15,000 1,766 1,780 101 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/4)

65