داده ها

آخرین معامله 1,560 34.00 2.13
قیمت پایانی 1,582 12.00 0.75
اولین قیمت 1,601
قیمت دیروز 1,594
بازه روز 1,620 1,560
قیمت مجاز 1,673 1,515
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 703990
تعداد سهام 850 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 340,000

معاملات

تعداد معاملات 217
حجم معاملات 1.528 میلیون
ارزش معاملات 2.418 میلیارد
ارزش بازار 1.345 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.503 میلیون 1.128 میلیون
حقوقی 25,000 400,000
تعداد خرید فروش
مجموع 81 57
حقیقی 80 56
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 593.25 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,650 1,555 1,589 1,000 1
1 4,000 1,554 1,590 10,100 1
1 670 1,553 1,599 6,558 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65